Naša vízia

Vedomí si našej polohy v srdci Európy snažíme sa byť hráčom číslo jedna v našom odbore, podporovať ekonomiku i spoločnosť pomocou nášho know-how a poskytovať certifikačné služby najvyššej kvality.

Naša politika

Sme zástancami integrovaného systému riadenia

Vytvárame hodnoty pre našich klientov

Sme nezávislí, objektívni a medzinárodne uznávaní

Sme experti z praxe

Našu prácu sprevádza vášeň a uznanie

Vytvárame spojenie

Naša politika detailne

Sme zástancami integrovaného systému riadenia

 • Naše služby zahŕňajú certifikácie systémov, produktov a osôb spolu s početnými vzdelávacími a rozvojovými aktivitami
 • Kľúčovou oblasťou poskytovania našich služieb tvorí kvalita, životné prostredie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktoré pokrývajú rozsiahle množstvo štandardov.

Vytvárame hodnoty pre našich zákazníkov

 • Naše služby pomáhajú vylepšovať úroveň kvality u zákazníkov po celom svete.
 • Neustále komunikujeme hodnotu a význam implementácie systémov riadenia.
 • V rámci qualityaustria fór a medzinárodných kongresov pravidelne prezentujeme aktuálne trendy a vývoj.

Sme nezávislí, objektívni a medzinárodne uznávaní

 • Ako finančne nezávislá spoločnosť podporujeme a vytvárame benefity pre Českú republiku aj Európu a reinvestujeme nami vygenerovaný zisk.
 • Vzhľadom na to, že sme medzinárodne akreditovaný certifikačný orgán, máme povinnosť dodržiavať zásadu transparentnosti a nestrannosti.

Sme experti z praxe

 • Hovoríme rečou našich zákazníkov.
 • Naši audítori, lektori, hodnotitelia aj produktový experti majú bohaté skúsenosti z praxe rovnako ako z oblasti štandardov.
 • Vysoká úroveň kompetencií našich odborníkov je zaistená okrem iného aj dôrazom na ich vzdelávanie a ďalší rozvoj.

Našu prácu sprevádza vášeň a uznanie

 • Úzko spolupracujeme s vedúcimi pracovníkmi, zamestnancami a partnermi.
 • Ako moderná spoločnosť poskytujúca služby si zakladáme na hlbokom zmysle pre spoluprácu, ústretovosť, vzájomný rešpekt a dôveryhodné prostredie.
 • Našu firemnú kultúru charakterizuje nadšenie a vášeň nielen pre naše poslanie, ale predovšetkým pre našich zákazníkov.

Vytvárame spojenie

 • Vďaka našej rozsiahlej sieti partnerov qualityaustria poskytujeme profesionálne služby na globálnej úrovni.
 • Sme aktívne zapojení v medzinárodných platformách ako je IQNet, EFQM či EOQ
 • Rozvíjame spoluprácu s asociáciami, vzdelávacími inštitúciami, médiami a ďalšími organizáciami na národnej i medzinárodnej úrovni.
  Vďaka nášmu medzinárodnému zapojeniu v oblasti štandardov môžu naši klienti čerpať výhody v podobe informácií a trendov, ktoré sa odrážajú do ďalšieho vývoja. S nami ste vždy o krok napred.
   

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22