(výber)

Naši partneri

CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. je medzinárodnou certifikačnou a vzdelávacou spoločnosťou pre oblasť informačnej bezpečnosti, manažmentu služieb v oblasti IT a riadenia rizík.

IQS - International Quality Services, s.r.o. je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou zameriavajúcou sa na mäkké aj hard zručnosti. IQS ponúka poradenstvo v oblasti ISO noriem a ďalších medzinárodných štandardov.

Fakulta životního prostředíFakulta životného prostredia Univerzity Jána Evanjelistu Purkyňa je zameraná na výskum a vzdelávanie v širokej oblasti ekológie a životného prostredia.Kladie dôraz na štúdium príčin narušenia základných zložiek životného prostredia, na možnosti a spôsoby ich ozdravenia a najmä na preventívne opatrenia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

LSQA - Montevideo UruguayLSQA - Latu Sistemas Quality Austria S.A. je našou sesterskou certifikačnou, hodnotiacou a vzdelávacou organizáciou spolupôsobiacou v Južnej Amerike, Ázii a Európe, s centrálou v Uruguaji.

EFQM (@EFQM) | TwitterEFQM - European Foundation for Quality Management bola založená v roku 1988 v Bruseli 14 poprednými európskymi organizáciami pre oblasť kvality a Quality Austria je jej národným partnerom. V súčasnej dobe má EFQM sieť niekoľko tisíc členov. Ako majiteľ Modelu excelentnosti EFQM udeľuje EFQM Excellence Award – medzinárodné ocenenie za vynikajúce výkony.

DGQ LogoDGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. - Nemecká spoločnosť pre akosť bola založená vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1952, je lídrom na trhu ďalšieho vzdelávania v oblasti riadenia kvality a tým aj najväčším a najskúsenejším poskytovateľom ďalšieho vzdelávania v oblasti systémov riadenia v Nemecku.

SQS LogoSQS - The Swiss Association for Quality and Management System - Švajčiarska asociácia pre zaistenie kvality a správu systémov bola založená v roku 1983 ako jedna z prvých organizácií na celom svete na posudzovanie a certifikáciu služieb. Dnes je SQS aktívny medzinárodne a vedúci organizácií vo Švajčiarsku.

 

Quality Austria Polska je sesterskou spoločnosťou venujúcou sa certifikačným a vzdelávacím aktivitám v Poľsku.

 


Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22