Prehľad

Rakúska asociácia na podporu kvality a systémov riadenia (ÖQS)

Hlavnou úlohou ÖQS je podpora konkurencieschopnosti a kvality produktov i služieb súkromných i verejnoprávnych organizácií.

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa podporuje asociácia činnosti pre rozvoj kvality v ekonomike aj vo verejnej správe, vďaka čomu dochádza k budovaniu širokého povedomia o kvalite naprieč celou spoločnosťou a hospodárstvom.

Obchodné aktivity ÖQS sú vykonávané spoločnosťou Quality Austria.

Aktuálna vlastnícka štruktúra je prehľadne uvedená tu.

Základ pre dlhodobý úspech!

Novinky

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

+43 732 34 23 22