Prehľad

Rakúska asociácia na zabezpečenie kvality (ÖVQ)

ÖVQ podporuje rozvoj systémov riadenia kvality v rakúskom obchode a priemysle. Vďaka členstvu v ÖVQ sú ďalej šírené príslušné procesy, metódy, techniky a zistenia týkajúce sa systému riadenia kvality, a to nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí. Ruka v ruke s tým rastie dôvera spoločnosti vrátane zástupcov obchodu a priemyslu, v kompetencie odborníkov na kvalitu, systémových manažérov a audítorov.

Z iniciatívy ÖVQ organizuje a udeľujeÖsterreichs Qualitäts -Champion and -Talent“ od marca 2016 Quality Austria.

Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

+43 732 34 23 22