Prehľad

ÖQA „Rakúska pracovná skupina pre podporu kvality“

ÖQA je jedinou organizáciou v Rakúsku, ktorá udeľuje rakúsku pečať kvality pre výrobky rakúskeho pôvodu a medzinárodnú pečať kvality pre výrobky z akejkoľvek krajiny pôvodu. Pečať kvality je možné získať aj pre oblasť služieb.

Viac informácií o rakúskej pečate kvality (nemecky)  

ÖQA má bohaté a niekoľko desaťročí trvajúce skúsenosti, ktoré spoločne s členskými organizáciami využíva v rámci svojho poslania, a to podpore kvality a konkurencieschopnosti rakúskeho obchodu a priemyslu. V súčasnej dobe je viac ako 500 registrovaných spoločností používateľmi rakúskej pečate kvality, ktorá je tu s nami viac ako 70 rokov - a je stále aktuálna!

ÖQA Zertifizierungs-GmbH -100% dcérska spoločnosť ÖQA bola založená v decembri 2007.

ÖQA Zertifizierungs-GmbH je licenčným partnerom VDA QMC a ponúka v Rakúsku školenia VDA od októbra 2017.

Viac informácií o VDA kurzoch (nemecky)  

+43 732 34 23 22