Zakladateľské organizácie

Quality Austria bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2004 so zameraním na vzdelávanie, certifikáciu a hodnotenie. Zahŕňa v sebe celkom štyri zakladajúce organizácie ÖQS, ÖVQ, ÖQA a AFQM a venuje sa otázkam kvality, životného prostredia, BOZP a ďalším z odvetví certifikácie a vzdelávania.

História Quality Austria

2006
Quality Austria získala akreditáciu pre certifikáciu osôb, systémov riadenia a produktov.

2004

Druhá a zatiaľ tiež posledná fáza fúzie: ÖQS/ÖVQ Sales a Marketing GmbH sa premenovali na Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH.

23. marca 2004 sa všetky štyri organizácie zapojené do štruktúr Quality Austria na valnom zhromaždení, ktorého záznam je riadne podpísaný a schválený, zhodli na nasledujúcom vlastníctve: ÖQS 59%, ÖVQ 30%, ÖQA 8% a AFQM 3%.

2003

Začatie postupnej fúzie spoločností ÖQS Certification a Evaluation GmbH s ÖVQ Training & Certification GmbH.

V prvej fáze fúzie došlo k spojeniu činností v oblasti interného chodu, obchodu a marketingu spoločností ÖQS Certification a Evaluation GmbH s ÖVQ Training & Certification GmbH pod hlavičku ÖQS/ÖVQ Sales and Marketing GmbH.

Vlastnícka štruktúra

Novinky

Aktuálne a pre vás!

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

22. Nov 2021

7 tipov na boj proti korupcii

tipy na prevenciu priamo od experta

21. Nov 2021

Certifikácia compliance ISO 37301

systém riadenia compliance

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22