Spoľahlivosť a dôvera vďaka kompetenciám

Quality Austria je akreditovaná pre nasledujúce oblasti

Akreditácia pre certifikáciu systémov riadenia

podľa ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 podľa rozhodnutia rakúskeho Ministerstva pre digitalizáciu a hospodárstvo (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) o akreditácii v súlade s § 3 akreditačného zákona (Akkreditierungsgesetz 2012)

Akreditácia pre certifikáciu osôb

podľa ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 podľa BGB. III č. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – federálny vestník právnych predpisov).

Akreditácia pre certifikácie produktov, procesov a služieb

podľa ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065 podľa nariadenia GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.

Prehľad ďalších akreditácií a registrácií je k dispozícii na stránkách našej materskej spoločnosti.

Čo je akreditácia?

Akreditácia je formálnym potvrdením, že daný certifikačný orgán spĺňa stanovené požiadavky a podmienky a má kompetenciu pre vykonávanie certifikácií či hodnotení (systémov riadenia, produktov a osôb).

Akreditácia je udeľovaná tzv. akreditačnými orgánmi. V Rakúsku ide o Federálne ministerstvo hospodárstva a digitalizácie (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs).

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22