09. Jun 2022

Bezpečnejšie potraviny, lepšie zdravie

Svetový deň bezpečnosti potravín

7. jún 2022 je štvrtým výročím Svetového dňa bezpečnosti potravín, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ktorý sa tento rok spája s mottom "Bezpečnejšie potraviny, lepšie zdravie".

Preto vám prinášame preklad článku Mag. Elisabeth Voltmer, ktorá sa špecializuje na túto problematiku v rámci siete partnerov Quality Austria.

Vzhľadom na udalosti posledných rokov, ale aj na nedávne globálne politické udalosti sa bezpečnosť potravín stáva čoraz dôležitejšou. Svet sa zmenil: v niektorých častiach Európy zúri vojna, pociťujeme dôsledky pandémií a klimatických zmien, sociálna nerovnováha sa prehĺbila. Okrem toho je nedostatok surovín a masívne zvyšovanie cien, ktoré zaťažuje potravinársky priemysel a v konečnom dôsledku aj konečných spotrebiteľov.

Bezpečnosť potravín musí byť najvyššou prioritou

Cieľom Svetového dňa bezpečnosti potravín je zvýšiť povedomie o tom, že každý, či už ako jednotlivec alebo zamestnanec potravinárskej spoločnosti, je zodpovedný za zlepšenie bezpečnosti potravín a minimalizáciu ochorení spôsobených potravinami. Dr. Yamamoto, zástupca generálneho riaditeľa WHO, upozorňuje, že "...každý rok ochorie každý desiaty človek na svete na kontaminované potraviny." Hoci sa zdá, že alimentárne ochorenia majú v Rakúsku malý význam, ich záťaž pre verejné zdravie je medzinárodná. Podľa údajov WHO je dokonca porovnateľná s maláriou alebo HIV-AIDS. Bezpečnosť potravín sa musí stať prioritou. Jednoznačným cieľom je, aby na celom svete zomieralo menej detí na hnačku, aby boli ľudia zdravší a dlhodobo produktívnejší a aby sa znížil tlak na náš zdravotný systém.

Systematický prístup poskytuje štruktúru, jasnosť a orientáciu

Je dôležité začleniť bezpečnosť potravín do každodenných činností všetkých článkov potravinového reťazca a zaobchádzať s potravinami s primeranou a náležitou starostlivosťou, chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať plytvaniu. Na tento účel je nevyhnutné zaviesť v spoločnosti primerané povedomie a kultúru bezpečnosti potravín a zaviesť systémy, ktoré uľahčujú dodržiavanie potrebných špecifikácií, ponúkajú rámec pre neustále zlepšovanie a poskytujú orientáciu a zrozumiteľnosť pre zodpovedných zamestnancov.

Zavedenie účinného systému riadenia bezpečnosti potravín môže podnikom pomôcť zabezpečiť bezpečnosť vyrábaných potravín vo všetkých fázach výroby.

Nezávislé audity monitorujú, do akej miery sa v spoločnostiach uplatňujú a účinne implementujú požiadavky noriem a štandardov v praxi. Jasné kritériá hodnotenia umožňujú nielen objektívne posúdenie a klasifikáciu príslušnej spoločnosti - prípadne v porovnaní s inými spoločnosťami - ale poskytujú aj informácie o individuálnom vývoji organizácie v porovnaní s predchádzajúcimi auditmi.

Spoločnosť Quality Austria podporuje potravinárske spoločnosti pri zavádzaní a udržiavaní účinného systému riadenia bezpečnosti potravín.

Ako kompetentný a spoľahlivý partner preto ponúka audity založené na všetkých príslušných normách a štandardoch bezpečnosti potravín, ktoré vykonávajú výlučne skúsení a vysoko kvalifikovaní audítori v tejto oblasti.

 

výber súvisiacich noriem, certifikácií:

produktová skupina:

náš tip:

Ak máte záujem o interný kurz Bezpečnosť potravín, kontaktujte nás na adrese: náš e-mail.  Radi vám vytvoríme ponuku na mieru.

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

+43 732 34 23 22