10. Jun 2022

Udržateľnosť hospodárskeho rastu a životného prostredia

Svetový deň akreditácie

Svetový deň akreditácie vyhlásili dve inštitúcie - IAF (Medzinárodné fórum pre akreditáciu) a ILAC (Medzinárodná asociácia pre akreditáciu laboratórií) s cieľom upriamiť pozornosť priemyslu, obchodu a vlády na stále rastúcu hodnotu a vplyv akreditácie na fungovanie ekonomík, jednotného trhu EÚ a svetového hospodárstva.

 

Pripadá každoročne na 9. júna a jeho cieľom je zdôrazniť výhody vzájomnej harmonizácie vo viac ako deväťdesiatich svetových ekonomikách. Odstránením prekážok a bariér prostredníctvom opakovanej kontroly a certifikácie sa znižujú náklady spojené s medzinárodným obchodom s tovarom a službami.

Zamerajte sa na výhody akreditácie

Akreditácia znamená formálne overenie alebo posúdenie, že sú splnené určité kvalifikačné požiadavky a požiadavky na vybavenie. Pre zákazníkov a spotrebiteľov je preto akreditácia zároveň oficiálnym dôkazom určitej úrovne kvality výrobkov alebo služieb.

Akreditácie vydávajú nezávislé tretie strany, tzv. akreditačné orgány - napríklad v Rakúsku je týmto orgánom Spolkové ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti (BMDW).

Motto WAD 2022 "Udržateľnosť hospodárskeho rastu a životného prostredia"

Tohtoročná téma "Akreditácia: udržateľnosť hospodárskeho rastu a životného prostredia" zdôrazňuje potrebu dlhodobého rastu pri súčasnom zachovaní prírodných zdrojov. Preto sa zameriava na to, ako môže akreditácia pomôcť pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja (SDG). Normy a akreditované systémy riadenia môžu podporiť podniky, priemysel a orgány pri cielenom zavádzaní stratégií a opatrení šetrných k životnému prostrediu (obehové hospodárstvo, udržateľné formy výroby atď.). Akreditované posudzovanie zhody vysiela navonok jasný signál, že práca na environmentálnych výzvach je neoddeliteľnou súčasťou činnosti subjektu.

Týchto 17 cieľov - rozdelených na 169 čiastkových cieľov - sa nazýva aj "Agenda 2030", pretože sa majú dosiahnuť do roku 2030. To sa však dá dosiahnuť len vtedy, ak to hospodárstvo a spoločnosť náležite zohľadnia a urobia, čo je v ich silách.

Tohtoročný Svetový deň akreditácie sa zameriava najmä na tieto ciele trvalo udržateľného rozvoja:

  • SDG 6 (Pitná voda, odpadové vody)
  • SDG 7 (Cenovo dostupná a čistá energia)
  • SDG 8 (Dôstojná práca a hospodársky rast)
  • SDG 9 (Priemysel, inovácie a infraštruktúra)
  • SDG 11 (Udržateľné mestá a obce)
  • SDG 12 (Zodpovedná produkcia a spotreba)
  • SDG 13 (Opatrenia na ochranu klímy)
  • SDG 14 (Život vo vode)
  • SDG 15 (Život na súši)

Váš kompetentný kontakt pre všetko, čo sa týka akreditovaných certifikátov

Vďaka najširšiemu rozsahu akreditácie v Rakúsku v oblasti certifikácie systémov riadenia (ISO 17021) je vám spoločnosť Quality Austria vždy k dispozícii ako kompetentný orgán. Okrem toho je spoločnosť Quality Austria akreditovaná spoločnosťou BMDW aj na certifikáciu osôb (ISO 17024) a výrobkov, procesov a služieb (ISO 17065). Všetky akreditácie, schválenia a oznámenia nájdete tu.

 

Máte ďalšie otázky týkajúce sa akreditácie alebo našej ponuky akreditovaných certifikátov? Kontaktujte nás prostredníctvom: nášho e-mailu. Ozveme sa vám čo najskôr.

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

+43 732 34 23 22