24. May 2022

Pripojte sa k BEZPLATNÉMU online workshopu

ISO 27002:2022

pondelok 6. 6. 2022 15:00 - 16:00

Vďaka našim lektorom sme vám prvé informácie o novom vydaní normy ISO 27002:2022 sprístupnili už niekoľko dní po tom, čo v polovici februára tohto roka uzrela svetlo sveta. Na základe vašej spätnej väzby sa k tejto téme opäť vraciame. Máte teda ďalšiu príležitosť zúčastniť sa nášho 60-minútového online seminára, na ktorom Ing. Matúš Kisela, PhD. vám poskytne prehľadný zoznam najdôležitejších zmien, ktoré prinieslo nové vydanie. Vrátane informácií o tom, ako tieto zmeny správne a včas vykonať.

V prípade Vášho záujmu bude záver workshopu venovaný aj vašim otázkam.

viac informácií sme pre vás pripravili v krátkom letáku : tu

ak sa chcete zúčastniť online workshopu :  vyplňte prosím svoju registráciu

Hlavné témy:

  • Nová verzia normy a harmonogram vydávania
  • Nová štruktúra bezpečnostných opatrení
  • Hlavné zmeny v bezpečnostných opatreniach v porovnaní s verziou 2013
  • Do kedy je potrebné zmeny vykonať
  • Ako správne a včas implementovať pripravované zmeny

Ak máte záujem o audity, školenia alebo rekvalifikačné kurzy, sme pripravení ponúknuť vám naše služby online aj na mieste.. Napíšte nám. 

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

+43 732 34 23 22