01. Jan 2022

systematický prístup a zlepšovanie

Nastavenie compliance s ISO 37301:2021

Ako už bolo uvedené v prechádzajúcom článku o compliance, nová ISO 37301:2021 bola zverejnená v apríli 2021 a je považovaná za najmodernejší základ pre certifikáciu systému riadenia zhody.

ISO 37301 okrem iného ponúka organizáciám nastavenie systematického prístupu v činnostiach súvisiacich s compliance a ruka v ruke s tým aj systematické zlepšovanie právnej istoty. Na Mgr. Martina Fridla, network partnera a produktového experta Quality Austria pre oblasť compliance a protikorupčných systémov riadenia, sme sa obrátili s otázkou, či zavedenie systému riadenia compliance predstavuje pre organizácie zvýšené náklady alebo či ide o nepostrádateľnú pomôcku pre nastavenie právneho súladu v rámci prevencie a dodržiavania právneho predpisu, s ktorým sa organizácie stále častejšie stretávajú.

V nasledujúcich riadkoch pre nás pán Fridl zhrnul najzásadnejšie informácie, ktoré by mala každá organizácia zvážiť.

Čo sa týka procesného nastavenia anonymného oznamovania alebo whistleblowingu, je zreteľný nárast hľadaných a implementovaných riešení v organizáciách tak, aby mali zaistený súlad s novými právnymi požiadavkami EU. Väčšina spoločností si bohato vystačí s rôznymi IT nástrojmi, ktoré umožňujú anonymnú komunikáciu s whistleblowermi. Oznámenia a podobné správy môžu byť ponechané v tzv. čiernej skrinke (black box), v ktorej je možné uchovávať aj správy odoslané oznamovateľom. Je však potrebné si uvedomiť, že samotné zriadenie „čiernej skrinky“ pre anonymné vyhľadávanie a komunikáciu s oznamovateľmi nestačí. Je totiž potrebné mať uchované aj inštrukcie a postupy súvisiace s daným spracovaním.

Normatívna a systematická podpora

Spoločnosti, ktoré už majú zavedený systém riadenia compliance podľa ISO 37301:2021 či protikorupčný systém riadenia podľa ISO 37001:2016, majú základné nastavenia a činnosti za sebou. Disponujú totiž nastaveným procesom anonymného oznamovania ako formou kontroly. Okrem toho tiež už vie pracovať s High Level Structure, teda štruktúrou vysokej úrovne, ktorá je totožná vo všetkých novoprijímaných normách, teda aj tým z rodiny ISO 37xxx. V neposlednom rade tiež ovládajú prácu s cyklom PDCA (Plan – Do – Check – Act). Vďaka všetkým vyššie uvedeným faktorom už majú tieto spoločnosti taktiež nastavené všetky potrebné procesy.

Certifikácia podľa noriem radu ISO 37xxx dokáže mimoriadne prispieť k prehĺbeniu a nastaveniu všeobecnej compliance v danej spoločnosti, pretože rieši otázky nielen nastavenia, ale aj všeobecne známe problémy s dodržiavaním predpisov.

Quality Austria ponúka od 11. novembra 2021 okrem certifikácie ISO 37001 (protikorupčný systém riadenia) aj certifikáciu systémov riadenia zhody (compliance) podľa ISO 37301.

Nařízení vlády opět uzavře muzea, knihovnu i Simonův betlém - FRÝDLANTSKO

Chcete sa dozvedieť viac? Využite aj vy všetky možné príležitosti a zistite viac  o našich ponukách certifikácie.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

+43 732 34 23 22