14. Mar 2022

Kvalita je stabilizujúcim prvkom našej doby

Váš príspevok k digitálnej, udržateľnej a bezpečnej budúcnosti

Súčasná doba je viac než dynamická a žiada si od firiem i jednotlivcov dôslednosť na jednej strane, ako aj agilitu na strane druhej. Či už ide o digitálnu transformáciu, potrebu recyklovateľných spôsobov jednania a myslenia alebo volania po zvýšení bezpečnosti výrobkov a práce... Jednoducho už nestačí len čakať a sledovať, čo urobí spoločnosť alebo politika, je čas byť aktívny a konať.t.

 

Náš nový Katalog služeb qualityaustria 2022-2023 je  tu!

Prispôsobujte systémy riadenia meniacim sa podmienkam

Rozmach digitálnych technológií na jednej strane a realizácia nových modelov tvorby hodnôt na strane druhej vedú k tomu, že spoločnosti musia vo svojej každodennej rutine zápasiť s novými procesmi a modelmi, aby stále držali krok so špičkami vo svojich odboroch. Novým, meniacim sa podmienkam by sa mali prispôsobovať aj systémy riadenia. Ich aktualizácie by mali zahŕňať nové aspekty - napr. z hľadiska cirkulárnej ekonomiky, riadenia kontinuity podnikania CSR, kvality podnikania alebo informačnej bezpečnosti.

Akreditované systémové alebo produktové certifikáty predstavujú medzinárodne platné doklady, ktorými spoločnosti dávajú jasný signál, aká je pre nich kvalita dôležitá.

Rozširujte znalosti a aktívne utvárajte zmeny

Ďalšie vzdelávanie je nevyhnutné – tiež alebo predovšetkým preto, že znalosti netrvajú večne a treba ich neustále upravovať, rozširovať, zdokonaľovať. Objavujú sa nové trendy v oblastiach, ako je blockchain, dostupnosť webu alebo cirkulárna ekonomika. Získať práve v týchto oblastiach zodpovedajúce zručnosti je dnes zásadné a dôležité. Jednou z ciest, ako spoznať, kto na rozvoji svojich schopností a zručností kontinuálne pracuje, je dôraz na získavanie osobných certifikátov. Naše qualityaustria školenia sú jasne prispôsobené aktuálnym potrebám trhu, odkazujú na národné zákony a predpisy a príslušné ekonomické stratégie.

 

Či už ide o systémové alebo produktové certifikácie, hodnotenia, validácie, školenia alebo osobné certifikácie – máme tú správnu ponuku v mnohých produktových skupinách, takže aj vy môžete individuálne prispieť k digitalizácii, udržateľnosti a bezpečnosti.

Sme radi, že vám môžeme poskytnúť komplexný prehľad v našom novom  Katalógu služieb 2022-2023!

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás!

Tešíme sa na vaše otázky!

+43 732 34 23 22