27. Apr 2022

CEO Mag. Christoph Mondl &
CEO Mag. Dr. Werner Paara ich ohliadnutie za prvou hybridnou konferenciou spoločnosti
v rozhovore o budúcnosti Quality Austria

O kvalite v zmene aj plánoch do budúcnosti

Mag. Christoph Mondl (vlevo) & Mag. Dr. Werner Paar (vpravo)
© annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger

„Naša kvalita, môj príspevok: digitálny, cirkulárny, bezpečný“ - motto, ktoré zaštítilo nedávno prebehnuté 27. qualityaustria fórum. Noví konatelia Quality Austria - Mag. Christoph Mondl a Mag. Dr. Werner Paar – privítali na Salzburskom kongrese a pred obrazovkami počítačov viac ako 800 špecialistov a osôb s rozhodovacou právomocou z oblasti zaisťovania kvality. Po ukončení fóra sa s nami nielen podelili o svoje dojmy z tejto prvej hybridnej konferencie spoločnosti, ale zhodnotili aj posledných niekoľko mesiacov a pozreli sa na budúcnosť Quality Austria.

Obaja pôsobíte vo vedení Quality Austria od novembra 2021. Ktoré momenty či udalosti od vášho nástupu do funkcie by ste radi vyzdvihli?

Werner Paar: Vďaka diskusiám s naším tímom v Linzi a Viedni a tiež s našimi medzinárodnými partnermi si od samého začiatku dennodenne všímame, že kvalita je pre všetkých našich zamestnancov, audítorov, školiteľov, hodnotiteľov a expertov jedným z najdôležitejších faktorov. A sme radi, že takto to vnímame nielen interne, ale, že rovnako nás posudzujú aj naši zákazníci a ďalšie zainteresované strany. Táto motivácia je rozhodne jednou z vecí, ktoré treba vyzdvihnúť a veľmi nám uľahčila začiatok nášho každodenného riadenia spoločnosti Quality Austria.

Ďalším veľkým míľnikom pre nás bolo 27. fórum qualityaustria, ktoré sa konalo v polovici marca ako hybridné akcie ako v Salzburgu, tak aj virtuálne. Ohlasy boli a sú veľmi pozitívne a poďakovanie rozhodne patrí našim zamestnancom, ktorí odviedli neuveriteľnú prácu či už vopred pri plánovaní, príprave a organizácii alebo následne počas akcie na mieste aj online.

Motto 27. fóra qualityaustria sa točilo okolo pojmu „Naša kvalita“. Ako sa mení kvalita v čase a kadiaľ vedie cesta?

Christoph Mondl: Kvalita ako taká nie je časovo vymedzený pojem, ale vždy záleží na príslušnom základnom poňatí spoločnosti. Chápanie kvality je preto nutné neustále prispôsobovať a rozširovať. Na kvalitu sme si všetci zvykli. Pokiaľ nebudete brať ohľad na jednotlivé kvalitatívne znaky produktov a služieb, neobstojíte ani na trhu.

Koncept kvality sa už dávno vzdialil od čistej orientácie na produkt alebo zákazníka a smeruje k holistickému pohľadu zúčastnených strán a uvedomeniu si, že napríklad udržateľnosť, bezpečnosť a digitálne vlastnosti tiež významne prispievajú k vnímaniu kvality. Táto zmena kvality bola samozrejme poháňaná vývojom, ako je globalizácia, zmena klímy alebo digitalizácia, a potrebou čeliť týmto megatrendom zodpovedajúcimi produktmi a službami.

Ďalším mottom, ktoré bolo na fóre qualityaustria zdôrazňované bol pojem „Môj príspevok“, teda individuálny príspevok jednotlivých ľudí alebo ich sebaurčenie. Prečo sú tieto kľúčové slová také dôležité?

Werner Paar: Kvalita sa týka nás všetkých ak „celkovému obrazu“ tak musí jednoducho prispieť každý. Konať samostatne znamená vziať svoj život do vlastných rúk a neschovávať sa za konanie celej spoločnosti. V tejto súvislosti je však tiež dôležité, aby všetci ťahali za jeden povraz, pracovali, spolupracovali a komunikovali spolu. V tejto súvislosti sa často hovorí o „spoluzodpovednosti“ alebo „spoluindividualizácii“. Význam komunít pritom nadobúda na význame a umiestnení jedincov v spoločnosti sa viac mení smerom k súdržnosti.

Ako je štruktúrovaný tím Quality Austria? Kam chcete spoločnosť viesť a čo je v tomto ohľade pre vás oboch dôležité?

Christoph Mondl: Náš tím je skvele poskladaný, naši zamestnanci sú veľmi zdatní. K úspechu Quality Austria prispieva každý rovnakou mierou. Naši audítori, hodnotitelia, školitelia... tí všetci v prevažnej väčšine primárne sami pochádzajú z podnikovej praxe, takže so sebou prinášajú aktuálne poznatky. A to je bonus, ktorý si všímajú aj naši zákazníci. Sme hrdí na to, že naše motto „Úspech s kvalitou“ vníma aj okolitý svet. Sme presvedčení, že týmto krédom budeme aj naďalej žiť každý deň a tešíme sa na úspešnú budúcnosť!

Aké sú vaše plány s Quality Austria? Existujú určité produktové oblasti, ktoré by sa mali rozšíriť?

Christoph Mondl: Už teraz vedieme intenzívne rozhovory so zamestnancami Quality Austria, aby sme s nimi v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov vyvinuli stratégiu a prenikli do nových oblastí podnikania. V prvom rade je pre nás dôležité pozrieť sa „dovnútra“ a až potom iniciovať ďalšie kroky.

Werner Paar: Budeme samozrejme pokračovať v stanovovaní tematických priorít, medzi ktoré v poslednej dobe patrí napr. Circular Globe pre cirkulárne riadenie organizácií. Veľmi aktívni sme aj v oblasti digitálnej ekonomiky, v ktorej ponúkame ako firemné, tak personálne certifikácie a školenia. V tomto odbore hrajú zásadnú úlohu naše dcérske spoločnosti CIS (v oblasti IT bezpečnosti) alebo QMD Services (v oblasti zdravotnických produktov).

predstavitelia českého a slovenského zastúpenia Quality Austria & CIS: Ing. Peter Kopecký, Ph.D. (vľavo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo)
© wildbild / Doris Wild

Hoci 27. qualityaustria forum je už minulosťou, stále máte možnosť vidieť niektoré z najzaujímavejších momentov na našom kanále YouTube

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

+43 732 34 23 22