Rozsiahla spolupráca

Partnerská sieť

Vďaka tímu čítajúcemu viac ako 1 000 audítorov, lektorov, hodnotiteľov a odborníkov zaisťuje spoločnosť Quality Austria efektívnu implementáciu systémov riadenia podľa medzinárodných štandardov a odovzdávanie špecifického know-how na veľmi vysokej úrovni, a to vždy s dôrazom na prax.

  • máme bohatú sieť znalostí (jednotlivých sektorov, produktov a metód doplnené bohatými skúsenosťami)
  • ovplyvňujeme trendy, interpretujeme inovácie a požiadavky zajtrajška a spolupracujeme v mnohých orgánoch na medzinárodnej úrovni

Naše motto znie: Systematické budovanie kompetencií a intenzívne procesy výmeny pre trvalý rozvoj služieb qualityaustria.

Národné a medzinárodné

Národná spolupráca

Quality Austria spolupracuje na lokálnej úrovni s významnými partnermi ako je napr. CIS, IQS - International Quality Services, rôzne hospodárske združenia a inštitúcie naprieč celou republikou.

Medzinárodná spolupráca

Úzka spolupráca s partnerskými organizáciami IQNet, EOQ, IPC, EFQM VDA-QMC a IATF zaisťuje vzájomnú výmenu najnovších informácií a know-how v daných odboroch.

Okolo sveta

Medzinárodná kooperácia

Quality Austria spolupracuje s viac ako 50 partnerskými a členskými organizáciami po celom svete.

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22