Certifikácia systémov a produktov

Naše audity sa zameriavajú na vytváranie pridanej hodnoty. Ako nezávislý certifikačný orgán vykonávame posudzovanie zhody podľa medzinárodných štandardov a predpisov.

Viac informácií

Vzdelávanie a certifikácia osôb

Vedomosti sú budúcnosť. Zaručujeme vysokú a medzinárodne uznávanú úroveň vzdelania. Ide nám o dlhodobý rozvoj účastníkov a orientáciu na prax.

Viac informácií

Spoznajte rozdiel!

Či už začiatočník alebo profesionál – u nás nájde školenie každý. Kurzy organizujeme v Českej republike, na Slovensku av Rakúsku. K tomu nás v roku 2022 čaká ešte viac online kurzov, ktoré nepoznajú hranice. Vzdelávací program sa neustále vyvíja a prispôsobuje súčasným podmienkam, takže vo všetkých kurzoch zohrávajú svoju úlohu súčasné trendy a najnovšie know-how. Ide nám o orientáciu na prax, vďaka čomu môžu účastníci ihneď integrovať nadobudnuté znalosti do svojej každodennej práce.

Aktuality

Aktuálne a pre Vás!

10. Jun 2022

Svetový deň akreditácie

09. Jun 2022

Svetový deň bezpečnosti potravín

25. May 2022

Podpora v dnešných zrýchlených časoch

24. May 2022

Online workshop ISO 27002:2022

03. May 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

Prehľad produktov

Dôsledné využitie synergií

Integrované systémy riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na integráciu

Kvalita

Systém riadenia kvality zlepšuje výkon

Životné prostredie a energia

Podpora trvalého zlepšovania environmentálneho výkonu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné podmienky posilňujú celú organizáciu

Verejná správa

Strategický faktor úspechu pre verejnú správu

Automobilový priemysel

V automobilovom priemysle majú nedostatky vážne následky

Bezpečnosť potravín

Globalizácia a komplexnosť produktov vyžadujú zaistenie nezávadnosti s podporou štandardov

Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamický sektor zdravotníctva potrebuje fungujúci systém

Doprava

Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti

Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systematický prístup v predvídaní náhod

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť je globálnou témou

Kvalita podnikania (EFQM)

Dlhodobo vynikajúce výsledky a výkon

+43 732 34 23 22