Životní prostředí a energie

PEFC™ CoC (Spotřebitelský řetězec)

Motivace a benefity

Certifikace PEFC přináší benefity nejen pro zpracovatele dřeva, ale také pro dodavatele,  nákupčí, velkoobchod a maloobchod:

 • Uvedení do Purchasing Guide („Příručky nakupování“) a zveřejnění na stránce mezinárodní organizace PEFC.
 • Lepší pozice na trhu: průzkumy ukazují, že zákazníci stále více vyhledávají dřevo a dřevěné výrobky, které prokazatelně pocházejí z certifikovaných lesů.
 • Prokázání smyslu pro zodpovědnost a závazek vůči životnímu prostředí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.
 • Využití certifikace jako nástroje pro prevenci rizik („spotřeba bez obav“).
 • Vylepšení image dřevozpracovatelského průmyslu
 • Prohloubení zákaznické důvěry díky jistému původu dřeva
Cíle

PEFC – Program pro podporu projektu certifikace lesů (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – je označením pro dřevo a papírové produkty pocházející z lesního hospodářství, které je ekologicky, ekonomicky a společensky odpovědné v celém zpracovatelském řetězci. Chain of Custody (CoC, Spotřebitelský řetězec) hodnotí celý zpracovatelský řetězec, a díky tomu zajišťuje, že všechny produkty, od samotné těžby dřeva až po finální výrobek, byly zkontrolovány podle přísných kritérií. Tato evidence je vedena společnostmi zpracujícími dřevo nebo obchodujícími se dřevem a je pravidelně kontrolována nezávislými orgány.

Zákazníkům PEFC potvrzuje, že nákupem označeného výrobku podporují ekologický dřevařský průmysl. Značka kvality PEFC symbolizuje celkový přístup k trvalé udržitelnosti a dává mezinárodní rozměr myšlence ochrany přírody. U PEFC je speciálně zajištěna nezávislost certifikačních orgánů díky akreditaci mezinárodními standardy. PEFC vede stálou a závaznou evidenci trvale udržitelných zdrojů, na které se může každý zákazník spolehnout. PEFC je celosvětovým lídrem, umožňuje členství všem majitelům lesů bez ohledu na velikost a bere v potaz rozdílnost lesních ekosystémů, kulturního dědictví a vlastnických struktur. PEFC díky svému rozsáhlému působení a velkému množství členů garantuje dostatečné zásobování dřevem a dřevařskými výrobky  z certifikovaných lesních porostů.

Obsah

PEFC, to je trvalá udržitelnost, důvěryhodnost i bezpečné dodávky:

 • Trvalá udržitelnost: Značka kvality PEFC znamená trvale udržitelné, opatrné a zodpovědné lesní hospodářství. Jen díky tomu zůstanou naše lesy zachovány pro život, práci a rekreaci i pro další generace. PEFC v zásadě symbolizuje holistický přístup k trvalé udržitelnosti a dává mezinárodní rozměr ústřední myšlence ochraně přírody.
 • Důvěryhodnost: U PEFC je zajištěna nezávislost certifikačních orgánů díky akreditaci podle mezinárodních standardů. PEFC vede stálou a závaznou evidenci trvale udržitelných zdrojů, na kterou se mohou všichni zákazníci spolehnout.
 • Bezpečné dodávky: Díky tomu, že PEFC umožňuje dobrovolnou účast všech majitelů lesů bez závislosti na jejich velikosti a bere ohled na rozdílnost lesních ekosystémů, kulturního dědictví a vlastnické struktury, je PEFC celosvětovým lídrem. Proto PEFC garantuje dostatečné dodávky dřeva a dřevěných výrobků pocházejících z trvale udržitelných zdrojů.

V rámci auditu je mimo jiného brán ohled na:

 • hodnocení dodavatelů
 • evidenci vzdělávání
 • účetní rozvahu
 • management rizik
 • používání loga
 • dokumentaci
Cílová skupina
 • pily a provozy na řezání a hoblování dřeva
 • dřevozpracovatelský průmysl
 • truhláři a výrobci nábytku
 • tesaři
 • obchodníci se dřevem
 • obchodníci s papírem a papírenský průmysl
 • tiskaři a vydavatelé
Certifikace

Cesta k získání certifikátu a oprávnění využívat logo:

 • Quality Austria obdrží žádost o certifikaci „Chain of Custody“.
 • Quality Austria zašle zájemci informace a dotazník, který slouží k získání údajů nezbytných pro certifikaci.
 • Zájemce obdrží konkrétní nabídku a informace o přípravě k auditu.
 • Následně proběhne předběžný pohovor, v rámci něhož dojde k vyjasnění požadavků kladených na systém a k přípravě certifikačního auditu.
 • Po dokončení všech nezbytných příprav v dané organizaci a zaslání dokumentace Quality Austria pro provedení předběžné kontroly, je možné přistoupit k samotnému certifikačnímu auditu.
 • Je-li to nutné, jsou požadované změny zaslány společnosti Quality Austria (v závislosti na výsledku auditu).
 • Po kladném výsledku přezkoumání a posouzení je zájemci vydána zpráva z auditu i certifikát (s platností pěti let).
 • Každoročně je kontrolováno dodržování požadavků týkajících se „spotřebitelského řetězce“.
 • Po uplynutí platnosti certifikátu je možné jeho prodloužení o další certifikační období.
 • O oprávnění používat logo PEFC je možné dobrovolně zažádat u lokálního zástupce PEFC na základě platného certifikátu.
Akreditace

Qualityaustria je akreditována rakouským ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství. S organizací PEFC byla uzavřena notifikační dohoda.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Zprávy o trvalé udržitelnosti, FSC® CoC, ISO 38200

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494