Životní prostředí a energie

Odpadový hospodář

Odpadový hospodář

Pro řešení otázek nakládání s odpady a splnění podmínek požadovaných zákazníky i odběrateli je pro společnosti ideálním řešením odpadový hospodář. Jedná se o odborně kvalifikovanou osobu pro organizace produkující různé formy odpadu.

Profesní profil

Odpadový hospodář

Odborník na odpadové hospodářství interpretuje právní požadavky z perspektivy dané organizace a zohledňuje přitom důležité oznamovací i administrativní povinnosti. Integruje právní normy odpadového hospodářství do daného oboru podnikání a klade obecně důraz na snižování produkce odpadů, jejich řádnou likvidaci a recyklaci. Odborník na odpady vytváří koncepty odpadového hospodářství, rozpoznává potenciály úspor a školí spolupracovníky.

Struktura kurzu

Odpadový hospodář

  • Odpadové hospodářství (4 dny)

Pro více informací, termíny a ceny nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Wolfgang Hackenauer, MSc

Network Partner, produktový specialista pro oblast životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494