Životní prostředí a energie

Management životního prostředí UM

Tři témata - jeden kurz

Normy, právní předpisy a vyhlášky nabízí v dnešní době velké množství modelů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace vytvářejí nebo chtějí zavést systémy řízení kvality ISO 9001, životního prostředí ISO 14001 a/nebo EMAS, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, SCC a SCP. Často se objevují rozdílné kategorie odpovědností, cíle, které, jak ukazuje auditní praxe, mnohdy působí protichůdně.

Provozy stále více sázejí na implementaci integrovaných systémů řízení. Integrace nabízí mnoho výhod: jasně rozdělené odpovědnosti, přehlednost celého systému společnosti a z toho plynoucí optimalizace nákladů.

Otázkou tedy není, zda je integrace tou správnou cestou – zde se všichni shodneme, otázkou zůstává, jak nastavit optimální integrovanou strukturu. Integraci musí také odpovídat jednotná dokumentace a zohlednění všech podstatných prvků systému.

Při úspěšném absolvování všech tří tematických okruhů, obdrží účastníci certifikát „Manažer integrovaných systémů řízení“ a „Auditor integrovaných systémů řízení“.

Profesní profil

Reprezentant systému řízení životního prostředí

Reprezentanti environmentálního managementu mají nezbytné znalosti a dovednosti, aby mohli nastavit a řídit management životního prostředí a provádět interní audity. Podporují vedení společnosti, motivují a školí spolupracovníky a jsou důležitými komunikačními osobami pro orgány veřejné moci.

Manažer systému řízení životního prostředí

Manažeři životního prostředí disponují dodatečným know-how a dovednostmi umožňujícími jim dále rozvíjet systém managementu životního prostředí. Vnímají zásadní ekologické souvislosti, které podporují vzdělávání a povědomí spolupracovníků. Dále rozumí požadavkům kladeným na hodnocení aspektů životního prostředí. Do jejich kompetencí spadají zásady efektivního nakládání s materiály a energiemi, náklady životního prostředí, ekologická kontrola (eco-controlling) a vyhotovování environmentálních zpráv.

Struktura kurzu

Reprezentant systému řízení životního prostředí

  • Integrovaný systém řízení - požadavky (3 dny)
  • Systém řízení životního prostředí (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - pracovní právo a právo životního prostředí (2 dny)
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje (3 dny)
  • Zkouška Reprezentant systému řízení životního prostředí (1 den)

Manažer systému řízení životního prostředí

  • Systém řízení životního prostředí v praxi (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - rozvoj organizace (3 dny)
  • Případové studie environmentálního managementu a příprava na zkoušku (1 den)
  • Zkouška Manažer systému životního prostředí (2 dny)

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Wolfgang Hackenauer, MSc

Network Partner, produktový specialista pro oblast životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494