Životní prostředí a energie

FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Spotřebitelský řetězec)

Motivace a benefity

Zákazníci jsou stále kritičtější a požadují produkty, které jsou vyráběny za podmínek splňujících kritéria ekologické i společenské odpovědnosti. Organizace mohou pomocí loga FSC® doložit, že dřevo pochází z lesů, které jsou obhospodařovány podle podmínek trvalé udržitelnosti. Certifikované organizace mohou přímo umístit logo FSC na jejich výrobky a také jej využít pro reklamní účely.

V roce 1993 byl environmentálními orgány, zástupci lokálních skupin a společnostmi činnými ve dřevařském průmyslu založen Forest Stewardship Council® (FSC). Jedná se o celosvětově působící nezávislou a neziskovou organizaci, která je založena na otevřeném členství jednotlivců i právnických osob.

Cíle

Proces certifikace podporuje lesní hospodářství, které je:

 • odpovědné vůči životnímu prostředí
 • společensky odpovědné a
 • zajišťuje ekonomickou i trvale udržitelnou kultivaci

Vedle toho také zlepšuje marketingové příležitosti producentů dřeva cestou, která je ekologicky i společensky korektní. Dále umožňuje společnostem činným v lesním hospodářství a dřevozpracovatelském průmyslu vydat se cestou trvalého zlepšování.

Cílová skupina
 • pily a provozy zabývající se hoblováním
 • dřevozpracovatelský průmysl
 • truhláři a výrobci nábytku
 • tesaři
 • obchodníci se dřevem
 • obchodníci s papírem a papírenský průmysl
 • tiskárny, vydavatelství a knihvazačství
Předpoklady

FSC vytvořilo deset principů certifikace lesů (FSC Forest Management FM), které jsou platné po celém světě. Mimo jiných, jsou zásadní následující body:

 • soulad s právní úpravou a zásadami FSC, shoda s normami pracovního práva a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • respektování vlastnických a užívacích práv
 • snaha o ochranu, udržení a zachování vztahu s lokálními obyvateli
 • vzdání se mýcení
 • princip regenerace
 • zakládání rezervací
 • plánování a kontrola dokumentace
 • zachování chráněných lesů
 • zachování biodiversity

Pro získání certifikace Chain of Custody (FSC CoC / FSC Spotřebitelský řetězec zpracování dřeva) je nutné splnit následující:

 • zdokumentovaný systém kontroly
 • systém a potvrzení příjmu zboží
 • oddělení a/nebo označení obdržených certifikovaných a necertifikovaných produktů
 • bezpečné označení produktů
 • identifikace výsledných certifikovaných výrobků
 • účetnictví

Na základě úspěšného zvládnutí certifikačního procesu, obdrží uchazeč celosvětově uznávaný certifikát FSC CoC s platností pět let. Následuje pak každoročně dozorový audit.

Pro více informací navštivte:

Akreditace

Quality Austria byla akreditována ASI dne 29. ledna 2015 pod číslem akreditace ASI-ACC-071 pro certifikaci FSC® CoC. Odpovídající osvědčení o akreditaci naleznete zde.

Poznámka: v kontextu FSC® qualityaustria neposkytuje žádné audity nebo certifikace podle aktuální verze FSC-STD-40-005 Controlled Wood. Aktuální standardy, interpretace a další naleznete v databázi dokumentů FSC.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Zprávy o trvalé udržitelnosti, Ekoznačky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494