Životní prostředí a energie

Energetický management UMEM

Management hospodaření s energiemi

Systémy energetického managementu (EnMS) založené na standardu ISO 50001 nabývají stále na větší důležitosti. Na jednu stranu je to způsobeno rostoucími cenami energie, na straně druhé novými politickými rámcovými podmínkami dopadajícími na energetický průmysl. Systém energetického managementu je ceněným nástrojem pro zlepšení energetické efektivity a tím také pro snížení emisí CO2. Systém zahrnuje všechna organizační opatření i technické procesy, které jsou plánovány a realizovány, aby došlo k zajištění větší výkonnosti díky optimálnímu využití energií. Zavedení strukturovaného systému energetického managementu vede pomocí plánování energetických procesů, měřících technologií a odpovědností v organizaci ke značnému zlepšení energetické efektivity a s tím spojeným poklesem nákladů.

Profesní profil

Reprezentant energetického managementu

Absolventi mají potřebné znalosti a dovednosti (požadavky ISO 50001 systému energetického managementu), aby mohli zastupovat společnost na pozici Pověřence pro energie při kontaktu s top managementem organizace, spolupracovníky a orgány veřejné moci. Vystavují energetické bilance, rozpoznávají energetické potenciály, plánují a vytvářejí opatření a připravují energetické procesy.

Struktura kurzu

Reprezentant energetického managementu

  • Systém řízení hospodaření s energiemi (2 dny)
  • Technik energetického managementu (2 dny)
  • Zkouška Reprezentant energetického managementu (1 den)

Pro více informací, termíny a ceny nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Wolfgang Hackenauer, MSc

Network Partner, produktový specialista pro oblast životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494