Zdravotnictví a sociální služby

Kurz management kvality ve zdravotnictví

Přehled

Zavedením systému managementu kvality je pozornost věnována kvalitě všech procesů, od vývoje strategie až po provozní činnosti. Návrh, řízení a kontrola všech procesů a postupů v organizaci je umožněna díky jejich definování, zobrazení a měření, čímž také dochází k trvalému zlepšování. Tyto požadavky se stále častěji vztahují i ​​na organizace ve zdravotnictví (např. Outcome Data = kvalita výsledků).Tento kurz předává účastníkům znalosti, které jim umožní  zavést systém řízení kvality ve zdravotnictví. Důraz je kladen na techniky řízení, znalosti standardů, techniky vedení a procesně orientované myšlení a jednání. Pro účastníky se doporučuje alespoň 1 rok odborné praxe ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Znalost systematických procesů je výhodou.

Profesní profil

Reprezentant systému řízení kvality ve zdravotnictví

Reprezentanti systému řízení kvalityve zdravotnictví mají základní znalosti a dovednosti pro nastavení nebo rozšíření systému řízení kvality ve zdravotnických organizacích podle nejnovějšího stavu techniky a pro zajištění evidence o dokumentovaných informacích. Rozumí tomu, jak se zavedený systém dá integrovat s jinými systémy řízení, jako je např. systém řízení životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho si osvojí nezbytné základy provádění interních auditů.

Manažer systému řízení kvality ve zdravotnictví

Manažeři systému řízení kvality ve zdravotnictví mají potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli ve zdravotnických organizacích zavést a dále efektivně rozvíjet systém managementu kvality specifický pro danou organizaci. Dále umí vést evidenci i pracovat se zdokumentovanými informacemi a disponují základními znalostmi pro provádění interních auditů. Rozumí tomu, jak podporovat integraci s jinými systémy řízení. Kromě toho dokáží používat nástroje a statistické metody, které napomáhají a jsou významné při rozhodování. Osvojili si rovněž metody pro měření kvality, motivace i evidence nákladů, které slouží nejen pro zavedení model EFQM v dané organizaci, ale také ke zlepšování podnikových procesů a mohou aktivně přispívat k trvalému rozvoji dané organizace.

Struktura kurzu

Reprezentant systému řízení kvality ve zdravotnictví

  • Integrovaný systém řízení - požadavky (3 dny)
  • Systém řízení kvality ve zdravotnictví (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje (3 dny)
  • Zkouška Reprezentant systému řízení kvality ve zdravotnictví (1 den)

Manažer systému řízení kvality ve zdravotnictví

  • Statistické metody rozhodování (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - rozvoj organizace (3 dny)
  • Zdravotnické právo (2 dny)
  • Zkouška Manažer systému řízení kvality ve zdravotnictví (2 dny)

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+420 733 180 494