Zdravotnictví a sociální služby

Dynamika ve zdravotnictví

Dynamický rozvoj zdravotnictví, který je založený na certifikátech, inspekcích, posudcích, hodnoceních, akreditacích, povoleních, školeních a odpovědností ke způsobilosti, pokračuje neúprosně vpřed. Moderní trendy jsou jasně viditelné v mnoha odvětvích: další vývoj směrem k modelu Excellence EFQM, otázka řízení rizik, ochrany a systému životního prostředí, BOZP, řízení bezpečnosti, hygieny a potřeba zajištění naprostého souladu s právními požadavky.

V dnešní době je možnost zhlédnutí recenzí zdravotnických zařízení podporována nejen veřejným sektorem, ale také samotnými klienty.

Moderní, vyspělé organizace již učinili rozhodnutí vykročit směrem k integrovaným systémům řízení (kvalita, životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a míří k zavedení modelu Excellence EFQM.

Dále je v plánu zvýšené sledování detailních aspektů zavedených systémů řízení kvality (např. řízení rizik a související bezpečnost pacientů)

Neměnnou součástí zůstává požadavek na splněních všech právních a správních podmínek. V mnoha zemích jsou již systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních vyžadovány a to nejen ze strany autorit, ale především ze strany klientů.

Zdravotnické a sociální služby

Dalším významným aspektem je skutečnost, že psychologický tlak a stres (např.: syndrom vyhoření) mezi kvalifikovanými zaměstnanci může značně ovlivnit samotnou existenci daného zařízení či organizace, protože zajištění vysoké úrovně kvality velmi úzce souvisí s nalezením vysoce kvalifikovaného personálu. V tuto chvíli je třeba dále rozvíjet řízení kvality pomoci s ohledem na  efektivitu a výkonnost spolu s dalším rozvojem firemní kultury.

Qualityaustria nenabízí pouze uznávané vzdělávací kurzy, ale také odborné znalosti uznávaných specialistů. Toto zajišťuje našim zákazníkům jistotu nejen nejnovějších poznatků ze specifických oborů, ale také dlouhodobé benefity.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+420 733 180 494