Veřejná správa

Systém řízení ve veřejné správě

Politici a další osoby s rozhodovacími pravomocemi ve veřejném sektoru si již dlouhou dobu uvědomují obrovské příležitosti, které jim moderní systém řízení kvality nabízí.

Bez ohledu na to, zda je hlavním cílem vytvoření úspěšného řídícího nástroje či nastavení procesů potřebných pro řádné a efektivní fungování nebo kontrola dodržování zákonnosti. Stejně tak se může jednat o zjednodušení či zrychlení procesů a postupů ve veřejném sektoru, díky čemuž často dochází i k modernizaci veřejné správy. Dnes jsou systémy řízení kvality, především pak ISO 9001, celosvětově oblíbeny ve státní správě, kde fungují jako efektivní nástroj při realizaci projektů. Vedle toho je vidět patrný vývoj směrem k integrovaným systémům řízení a stoupající trend implementace systému řízení životního prostředí dle ISO 14001.

Systém řízení kvality tvoří také součást Lisabonské strategie Evropské Unie. V EU je zavedení systému řízení kvality vnímáno jako součást reformy veřejné správy, která je právě jedním z hlavních cílů Lisabonské strategie.

Veřejná správa a CAF

Systém řízení kvality nabízí veřejné správě nové způsoby, jak se vypořádat s nelehkým úkolem zajištění dokonalé interakce s obchodem a průmyslem i společností jako celkem. Veřejná správa, která je otevřená novým trendům a neustále se vyvíjí, je pro řízení kvality nepostradatelná.

Komplexní pohled a nastavení systému řízení kvality nabízí příležitost spojit a propojit stávající i plánované nástroje modernizace, jako je výpočet nákladů a výkonu či kontrola, a dále se vyrovnat s trendem, že otázka modernizace je nahlížena především z hlediska podniku. V tomto smyslu navržené a koncipované řízení kvality může významně přispět ke komplexní reformě veřejné správy.

CAF

CAF je akronymem Common Assessment Framework. Jedná se o evropský hodnotící systémem pro kvalitu dle motta „Zlepšování společnosti na základě sebehodnocení“ a opírá se o Excellence Model EFQM. Jakožto obsáhlý management kvality zahrnuje CAF také příležitosti (potenciály) a kvalitativní výsledky (kritéria).

Sebehodnocení podle CAF je dobrým prostředkem v rámci přípravy na certifikaci podle ISO 9001. Quality Austria je pro subjekty veřejné správy v rámci příprav a hodnocení zkušeným a kompetentním partnerem v otázkách informací, školení a analýz.

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494