Udržitelnost a ESG Management

Validace zpráv trvalé udržitelnosti GRI

Motivace a benefity

Organizace se stále více zajímají nejen o své ekonomické úspěchy, které jsou jasně prezentovány v jejich hospodářských zprávách, ale také o jemná fakta, jež formují jejich celkovou image.

 • Jemná fakta reflektovaná v environmentálních reportech poskytují informace týkající se chování organizace v oblasti životního prostředí a mohou být publikována spolu s hospodářskými daty nebo samostatně.
 • Jemná fakta obsažená ve Zprávě o trvalé udržitelnosti poskytují informace týkající se společenského chování organizace. Mají rovněž úzkou souvislost s pracovním prostředím a vztahy k dodavatelům, zákazníkům i zaměstnancům a dále také souvisí s chováním celé organizace s ohledem na dodržování lidských práv a práva menšin. Tyto informace jsou jsou prezentovány společně v kombinaci s environmentálním chováním a hospodářskými výsledky.

Mnoho ekologických a společenských výsledků organizace je často řešeno na poli top managementu a nejsou obecně známé veřejnosti. Zprávy o životním prostředí a společenské odpovědnosti dávají organizaci možnost přesvědčivě prezentovat své výsledky.

Cíle

Spolehlivá a doložitelná komunikace společensky odpovědného chování společnosti:

 • motivace zaměstnanců
 • zlepšení vnímání firmy ve společnosti
 • zlepšení trvalé udržitelnosti procesů v organizaci
Cílová skupina

V podstatě každá organizace, správní orgán nebo nezisková organizace bez ohledu na velikost či obor podnikání může napsat Zprávu o trvalé udržitelnosti a nechat si jí potvrdit.

Existence systému řízení podle ISO 9001 a/nebo ISO 14001 či podle evropské směrnice EMAS je výhodou.

Environmentální prohlášení podle směrnice EMAS, hospodářské zprávy nebo rozvahy znalostí mohou být integrovány do Zprávy o trvale udržitelném rozvoji.

Kritéria

Nejsou stanoveny žádné regulatorní požadavky vztahující se na obsah zprávy. Proto doporučujeme řídit se mezinárodně uznávanou směrnici "Směrnice reportování udržitelnosti" (Sustainability Reporting Guidelines) vytvořené Global Reporting Initiative (GRI) v jejím aktuálním znění.

Významná kritéria jsou relevance, kompletnost a integrita, pravdivost a srozumitelnost obsahu zprávy, informací a indikátory.

Kroky směrem k potvrzení zprávy

Rozsah služeb poskytovaných Quality Austria zahrnuje:

 • provedení úvodních jednání
 • přezkoumání návrhu zprávy
 • kontrola proveditelnosti a důvěryhodnosti na místě
 • vydání Test Certifikátu, který bude vytisknut ve zprávě
Související standardy

ISO 9001, EMAS, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 26000, ONR 192500, SR 10

Downloads

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494