Udržitelnost a ESG Management

Refreshing společenská odpovědnost a management trvalé udržitelnosti

Přehled

Hlavním tématem obnovovacího semináře je výměna informací a zkušeností mezi manažery společenské odpovědnosti a dalšími profesionály působícími v této oblasti. Kurz reflektuje aktuální vývoj v oblasti standardizace, práva a společensko-politické trendy v oblasti společenské odpovědnosti. Prostor v kurzu je věnován také výkladu norem, otázkám a výzvám z praxe.

Vstupní požadavky

Kurz společenské odpovědnosti a managementu trvalé udržitelnosti či zkušenosti z praxe z oblasti aplikace norem a požadavků společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti.

Cílová skupina

Manažeři společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti, konzultanti, reprezentanti a další odborníci tohoto oboru.

Obsah
  • aktuální témata týkající se společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti
  • cíle udržitelného rozvoje OSN
  • ISO 26000, SR 10
  • integrace společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení
  • pohled na další podobná sociální témata, jako je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, sociální audit atd.

Obsah kurzu

  • aktuální témata týkající se společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti
  • cíle udržitelného rozvoje OSN
  • ISO 26000, SR 10
  • integrace společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení
  • pohled na další podobná sociální témata, jako je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, sociální audit atd.

Přihlásit se na kurz.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Anneli Fischer, MSc

Network Partner, produktová specialistka pro oblast společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494