Udržitelnost a ESG Management

Kurz společenská odpovědnost a management trvalé udržitelnosti

Přehled

Společenská odpovědnost je v integrovaném systému řízení velmi aktuálním tématem. Celosvětově jsou stále více přijímány zákony, které společnostem ukládají povinnost prokázat aktivity v určitých udržitelných oblastech a přejímat tak větší odpovědnost v celém hodnotovém řetězci. Výsledkem je, že spotřebitelé, obchodní partneři i investoři požadují od organizací větší transparentnost nefinanční informací. Společnosti, které chtějí rozšířit nebo udržet své postavení na trhu, by se proto měly zabývat možnými dopady svých vlastních aktivit na životní prostředí a společnost.

Profesní profil

Manažeři společenské odpovědnosti a udržitelnosti znají požadavky EU, týkající se zveřejňování nefinančních informací a informací souvisejících s rozmanitostí. Dále dokáží efektivně pracovat se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN a principy globálního paktu OSN pro odvození cílů a opatření v dané organizaci. Využívají ve své každodenní praxi osvědčené manažerské standardy jako ISO 26000, GRI standardy, SR 10 a ISO 20400 a navrhují efektivní a udržitelné vedení založené na analýze významnosti.

Struktura kurzu

  • Společenská odpovědnost a management trvalé udržitelnosti 1. část
  • Společenská odpovědnost a management trvalé udržitelnosti 2. část
  • Zkouška Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost

Přihlásit se na kurz.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Anneli Fischer, MSc

Network Partner, produktová specialistka pro oblast společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494