Motivace a benefity

Mezinárodní pečeť kvality eccos²²® v sobě kombinuje mezinárodní standardy a předpisy ISO 26000, ISO 14001SA 8000® (Social Accountability - Společenská odpovědnost), SR 10 (Social Responsibility - Společenská odpovědnost), GRI 4 (Global Reporting Initiative), AA 1000 (AccountAbility), OECD směrnici pro nadnárodní organizace, OSN Global Compact a EFQM Excellence Model. Díky této ideální kombinaci standardů vznikl mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení enviromentální a společenské odpovědnosti organizací bez ohledu na jejich obor podnikaní a velikost.

Pečeť kvality eccos²²® je založena na evidenci trvale udržitelné ekonomiky a hodnocení schopnosti organizace využívat inovace a reagovat na potřeby současných i budoucích zainteresovaných stran.

Na jedné straně je cílem eccos²²® určení pozice organizace dle trvale udržitelného konceptu podnikání CSR (Corporate Social Responsibility). Na straně druhé stojí vzájemná komunikace pro podporu systémů a aplikací, což je klíčovým faktorem produktivity a efektivity v období Průmyslu 4.0.

Vývoj vidíme už nyní:

 • změny v mezinárodních směrnicích a pokynech pro zadávání veřejných zakázek a výzev k předložení cenové nabídky; tyto směrnice zohledňují životní prostředí a sociální hodnoty
 • nová pravidla pro investice a finanční sektor (např. regulace taxonomie)
 • cirkulární ekonomika, důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí a holistický pohled na dodavatelské řetězce
 • směřování organizací v souladu s vládními enviromentálními programy, Zelenou dohodou EU a Cíli trvale udržitelného rozvoje
Cíle
 • optimalizace „vzdělávání organizace“ pro podporu inovací ve společnosti, flexibility a efektivity; motto „neustálý růst díky využívání zdrojů“
 • zvýšení důvěry a uznání ze strany autorit, investorů, bank i veřejných finančních podporovatelů
 • snížení nákladů a konkurenční výhoda díky snížení vedlejších výdajů
 • podpora jedinečných prodejních propozic s ohledem na enviromentální a společenské aspekty, díky nimž se organizace strategicky odlišuje
eccos²²® potvrzuje:
 • soulad a v konečném výsledku také orientaci vedení společnosti na mezinárodní zásady, směrnice a normy celosvětově aplikovatelného standardu ISO 26000 pro společenskou odpovědnost podniků
 • trvalé zlepšování klíčových strategií, procesů a komunikace se zainteresovanými stranami v kombinaci s trvale udržitelným konceptem organizace
 • úroveň vyspělosti výkonnosti systému a jeho přidané hodnoty s ohledem na mezinárodní environmentální a společenské standardy
 • zaměření se na dopady na hlavní zainteresované strany, na životní prostředí a na přidanou hodnotu pro společnost
Certifikát

Výsledkem je udělení první celosvětové pečeti kvality eccos²²® Excellence v trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků a také qualityaustria eccos²²® certifikátu.

Organizace získá rovněž profesionální odezvu odborníků ohledně dodržování kvalitativních standardů v kontextu její celkové trvalé udržitelnosti nyní i do budoucna.

Cílová skupina

eccos²²® je určen všem organizacím, které si přejí mít dobře cílenou, přesvědčivější a důvěryhodnější strategii v oblasti trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti vůči zainteresovaným stranám (zákazníci, dodavatelé, poskytovatelé úvěrů, mezinárodní partneři a nestátní organizace).

Mezinárodní výbor CSR diskuzního fóra (komise CSR Dialogue Forum) složený z představitelů vědy a investorů, rozhodne po hodnocení o udělení či zachování pečeti kvality a vyspělosti organizace s ohledem na trvale udržitelné hospodaření a společenskou odpovědnost. Vítězové Austrian Excellence Award a organizace, které již mají zkušenost s profesionalizací jejich systému získají při hodnocení plusové body.

CSR diskuzní fórum (CSR Dialogue Forum)

CSR diskuzní fórum (CSR Dialogue Forum) je neziskovou organizací akreditovanou OSN. Organizace chápe sebe sama jako nezávislou a mezinárodní. CSR diskuzní fórum (CSR Dialogue Forum) se vnímá jako vedoucí síla pro podporu nového způsobu podnikání, ovlivňuje a přispívá k užitečným sociálním změnám. CSR fórum si dává za cíl podporovat témata trvale udržitelné ekonomiky, společenské odpovědnosti a sbližování vědy a praxe.

Downloads

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494