Společenská odpovědnost (CSR)

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost nabývá v integrovaných systémech řízení na významu. Významné evropské obchodní řetězce například využívají společenskou odpovědnost jako nástroj, s jehož pomocí ukládají svým dodavatelům povinnost dodržovat příslušné předpisy a regulativy. Postupně byla zavedena, a stále jsou rozvíjena nová označení, která potvrzují a hlásí se k principům společenské odpovědnosti. Ruku v ruce s tím byla přijata nová norma ISO 26000. Quality Austria se dá nazvat průkopníkem, protože nabízí školení i certifikace v oblasti společenské odpovědnosti již od roku 2005.

Označení

Vznikla nová označení a značky využívané v obchodním světě, které jsou založeny na společenské odpovědnosti jakožto hlavním pilíři. Quality Austria nabízí školení a certifikace v oblasti společenské odpovědnosti již od roku 2005 a dá se tedy považovat za pionýra v této oblasti.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Anneli Fischer, MSc

Network Partner, produktová specialistka pro oblast společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494