Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Refreshing Management řízení rizik a kontinuity podnikání

Přehled

Tento obnovovací seminář (refreshing) seznámí účastníky s aktuálními změnami a vývojem ISO 31000 včetně nových požadavků. Seminář se zaměřuje na změny v oblasti managementu kvality a životního prostředí, které jsou relevantní pro řízení rizik a hledání příležitostí. Účastníci mají rovněž dostatek prostoru sdělit si své best practice zkušenosti. Vedle toho je dostatečný prostor věnován i jejich konkrétním požadavkům a otázkám, s nimiž se v jejich praxi setkávají.

Vstupní požadavky

Nejsou žádné vstupní požadavky.

Cílová skupina

Reprezentanti a manažeři řízení rizik, auditoři a hodnotitelé rizik a dále také reprezentanti a manažeři systému řízení kontinuity podnikání.

Obsah
  • normativní a právní změny
  • efektivní práce se zpětnou vazbou od zákazníků
  • vývoj  a změny v systémech řízení kontinuity podnikání
  • integrace do systémů a procesů řízení
  • výměna zkušeností a otázky z praxe

Obsah refreshing kurzu

  • normativní a právní změny
  • efektivní práce se zpětnou vazbou od zákazníků
  • vývoj  a změny v systémech řízení kontinuity podnikání
  • integrace do systémů a procesů řízení
  • výměna zkušeností a otázky z praxe

Přihlásit se na kurz.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494