Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Seminář Prevence korupce díky ISO 37001

Přehled

Na tomto semináři se účastníci seznámí s prvky prevence korupce souvisejícími s praxí. Dále získají informace o tom, jaké kroky lze podniknout k systematické minimalizaci korupčních rizik podle ISO 37001 a jak úspěšně integrovat ISO 37001 do zavedených systémů řízení (např. dle ISO 9001). Seminář rovněž představuje, jaké výhody v mezinárodních tendrech a v rámci dodavatelských vztahů může organizace čerpat díky nastavení prevence korupce .

Požadavky
  • Výhodou je zkušenost s compliance či práce s organizační strukturou a systémy řízení.
  • Žádné povinné vstupní požadavky.
Cílová skupina

Vedoucí pracovníci z oblasti compliance, práva, kontroly, financí, lidských zdrojů, auditu, organizace a řízení rizik, manažeři systému a jednatelé.

Obsah
  • právní rámec (korupce atd.)
  • obsah ISO 37001
  • praktická implementace
  • integrace ISO 37001 do stávajícího systému řízení (např. ISO 9001)
  • řízení dodavatelů
  • interní audit
  • preventivní praxe

Termíny

Termíny a detailní obsah kurzu nastavíme podle vašich potřeb. Pro bližší informace a nezávaznou nabídku nás kontaktujte.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494