TISAX®? Bezpečnost pro producenty a dodavatele v automobilovém průmyslu

Potřeba systému pro posuzování úrovně zabezpečení ve všech organizacích působících v automobilovém průmyslu vedla k vytvoření jednotného systému posuzování – TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange - Posouzení zabezpečení výměny důvěrných informací). Jde o průmyslově specifický mechanismus výměny výsledků z hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Tato hodnocení jsou založena na testovacím katalogu VDA-ISA, který zahrnuje kontroly informační bezpečnosti  (na základě ISO 27001), typ a ochranu dat.

Obsah

Program

60 minut online workshopu zdarma bude věnováno následujícím tématům:

  • Co je TISAX?
  • ISO 27001 a TISAX?
  • Jak nastavit pravidla?
  • Možná systémová řešení?
  • Proč zvolit certifikaci TISAX?
  • Jak probíhá TISAX hodnocení (assessment)?

Vstupní podmínky

Nejsou stanoveny žádné vstupní požadavky. Přihlašování na krátký workshop probíhá přes jednoduchou a rychlou registraci.

Více informací zde nebo nám napište na katarina.kiselova@qualityaustria.cz

Cílová skupina

Výrobci automobilů a další producenti v automobilovém průmyslu a všichni dodavatele v oblasti automotive.

Termín

12. 5. 2022 (15:00 - 16:00)

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494