Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Management služeb v IT dle ISO 20001 (ve spolupráci s CIS s.r.o.)

Motivace a benefity

I díky své nevyčíslitelné hodnotě tvoří informace základ úspěchu moderních organizací a požadavky kladené na bezpečnost jdou dále než jen k technickému zabezpečení IT. Procesy fungující v rámci systému řízení informační bezpečnosti si lze představit jako formu záchranného lana protínajícího činnosti celé společnosti a umožňujícího poskytování vysoce kvalitních služeb IT za menších nákladů.
Jako spolupracující partner certifikační organizace CIS akreditované pro informační bezpečnost podle ISO 27001 a management správy služeb v IT podle ISO 20000, vám Quality Austria nabízí efektivní kombinované audity pro certifikaci integrovaného systému s dalšími normami ISO.

ISO 20001 (ve spolupráci s CIS)

Jaká je produktivita služeb IT? To je pro mnohé ne snadno zodpověditelná otázka. Každá IT organizace samozřejmě zná a dobře chápe rozdíl mezi výkonem a náklady. S ISO 20000, jediným standardem pro správu služeb IT ústícím k certifikaci na světě, se účinnost a kvalita služeb IT výrazně zvyšuje, dochází také k jejich měřitelnosti, optimalizaci a ověřitelnosti.  ISO / IEC 20000 IT Service Management slouží jako měřitelný standard kvality pro IT Service Management (ITSM). Za tímto účelem jsou nezbytné minimální požadavky na procesy specifikovány a uvedeny v ISO / IEC 20000, kterou musí organizace zavést, aby mohla poskytovat a spravovat služby IT v definované kvalitě.

ISO / IEC 20000 je založena na popisech procesů popsaných v IT Infrastructure Library (ITIL) Úřadu pro státní správu (OGC) a doplňuje je doplňujícím způsobem.

CIS se představuje

Jako akreditovaný certifikační partner se CIS specializuje na bezpečnost informací, ochranu dat, IT služby, cloud computing, datová centra a správu kontinuity podnikání.

 • Certifikáty CIS jsou celosvětově respektovány. Díky tomu často slouží jako významný benefit při získávání veřejných i soukromých zakázek a jako odrazový můstek při zahajování mezinárodní spolupráce či procesu mezinárodního uznávání. Důvodem je akreditace CIS udělená rakouským Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) a mezinárodní akreditace od APMG.
 • Vedle toho představuje proces certifikace pro organizaci skutečně přidanou hodnotu. V průběhu celého certifikačního projektu přinášejí naši auditoři odborné znalosti a zkušenosti, z nichž může organizace dále čerpat. Nejvýznamnějšími nástroji jsou v tomto ohledu Stage Review a System & Risk Review, které fungují jako „generálka“ pro samotný certifikační audit. Díky tomu jsou organizace optimálně připraveny úspěšně dokončit proces certifikace hned napoprvé.

více informací: domovská stránka CIS

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494