Přehled

V centru zájmu kurzu se nacházejí provozní rizika a implementace opatření do provozu organizace.

Vzhledem k metodické blízkosti systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví či hygieny představuje řízení rizik cenný doplněk těchto oblastí. Školení řízení rizik zvyšuje kvalifikaci všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou jednatelé, manažeři kvality, specialisté BOZP atd.

V kurzu řízení rizik je zvláštní pozornost věnována vazbám na stávající systémy řízení.

Řízení rizik je průřezovým úkolem, který bere v potaz aktivity celé organizace, zejména činnosti v oblasti financí, kvality produktů a služeb, životního prostředí i informační bezpečnosti. Cílem je zajistit dlouhodobý úspěch společnosti díky kontrole stávajících rizik. Řízení rizik navíc významně přispívá k prokázání péče řádného hospodáře, která je ze zákona uložena každému jednateli nebo členovi představenstva, a zvyšuje tak důvěru investorů a pojišťoven.

Profesní profil

Profesní profil Reprezentanta systému řízení rizik

Reprezentanti systému řízení rizik dokáží systematicky hodnotit a řešit rizika plynoucí z provozu podnikání. Vedle toho disponují také znalostmi o druzích rizik, procesech k řízení rizik, o základních metodách jejich identifikace, analýz a hodnocení  včetně jejich náležité aplikace. Preventivní zvládání rizik je přitom nahlíženo stejně jako kontinuita podnikání. Díky tomu jsou také náležitě komunikovány nejvýznamnější rámcové podmínky.

Profesní profil Manažera systému řízení rizik

Manažeři řízení rizik disponují znalostmi, dovednostmi a schopnostmi nezbytnými k systematické identifikaci a hodnocení obecných i konkrétních rizik. Dokáží vypracovat a implementovat akční plány pro eliminaci či prevenci rizik. Mají komplexní provozní a systematické znalosti rizik. Znají nejdůležitější právní a regulatorní požadavky i metody a nástroje, které umí systematicky integrovat do stávajících provozních procesů řízení dané organizace.

Struktura kurzu

Reprezentant systému řízení rizik

  • Kurz Reprezentant řízení rizik
  • Zkouška Reprezentant řízení rizik

Manažer systému řízení rizik

  • Kurz Manažer řízení rizik
  • Zkouška Manažer řízení rizik

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494