Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systém řízení kontinuity podnikání

Přehled

Úspěch společnosti může být ohrožen  jak sociálními rozdíly, tak kriminalitou, která se v dnešním světě také globalizovala. Ochrana vlastní organizace a celého zapojeného dodavatelského řetězce před událostmi se závažnými následky je však často opomíjena. Přesto by mělo být hledání odpovědí a řešení těchto hrozeb velkou výzvou pro management jakékoli společnosti. Kurz Systém řízení kontinuity podnikání zapadá do stávající řady kurzů a zahrnuje témata Business Continuity Management (BCM) a Corporate Security Management (CSM).

Profesní profil

Reprezentant systému řízení rizik 

Reprezentanti systému řízení rizik dokáží systematicky hodnotit a řešit rizika plynoucí z provozu podnikání. Vedle toho disponují také znalostmi o druzích rizik, procesech k jejich řízení, o základních metodách jejich identifikace, analýz a hodnocení  včetně jejich náležité aplikace. Preventivní zvládání rizik je přitom nahlíženo stejně jako kontinuita podnikání. Díky tomu jsou také náležitě komunikovány nejvýznamnější rámcové podmínky.

Manažer systému řízení kontinuity podnikání

Manažeři kontinuity podnikání mají znalosti, dovednosti i schopnosti potřebné k systematické identifikaci a hodnocení obecných i konkrétních rizik. Dále dokáží vypracovat a implementovat akční plány pro odvrácení identifikovaných rizik či jejich prevenci. V tomto ohledu disponují komplexními provozními i systematickými znalostmi o systému řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management System). Znají rovněž nejpodstatnější právní a regulační základy, metody i nástroje.

Struktura kurzu

Reprezentant systému řízení rizik

  • Kurz Reprezentant řízení rizik
  • Zkouška Reprezentant řízení rizik

Manažer systému kontinuity podnikání

  • Kurz Manažer systému kontinuity podnikání
  • Zkouška Manažer systému kontinuity podnikání

Pro více informací, termíny a cenu nám napište

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494