Motivace a benefity

Norma ISO 55001 (Management aktiv - Požadavky na systém managementu) poskytuje organizacím pomoc při systematickém zaznamenávání jejich celkového dlouhodobého hmotného majetku (např. strojů, zařízení, budov, infrastruktury, nemovitostí a externích zařízení), jakož i oběžného majetku (např. správa náhradních dílů).

Mezi přínosy systému správy majetku patří mimo jiné zlepšení výkonnosti a optimalizace nákladů prostřednictvím zvýšení návratnosti investic a zachování hodnoty majetku. Kromě toho jsou výhody řízení rizik generovány vyvažováním nákladů a rizik s ohledem na požadovanou výkonnost aktiv.

Standard také slouží jako základ pro přijímání manažerských rozhodnutí, zvyšuje transparentnost, zlepšuje vztah založený na důvěře k zainteresovaným stranám (např. bankám, fondům, ...) a poskytuje rozhraní s dalšími systémy řízení. Jelikož norma ISO 55001 vychází ze systému High Level Structure, je její systematická struktura podobná té, kterou lze nalézt v normách ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001. To usnadňuje integraci systémů řízení podle ISO 55001 do již existujících systémů a umožňuje rychlé využití synergií.

Přínosy pro uživatele ze systematické správy aktiv podle normy ISO 55001 plynou z integrovaného přístupu, a to zejména v organizacích s vysokou mírou propojení a náročnosti na aktiva, např. v průmyslovém odvětví (chemie, petrochemie, výroba oceli, těžební průmysl atd.), v odvětví infrastruktury (energetika, zásobování vodou, doprava, doprava, kliniky atd.), v odvětví nemovitostí (správa bytového fondu a nemovitostí) a v odvětví služeb.

Cíle
 • Zajištění kvality, transparentnosti a srovnatelnosti při správě aktiv
 • Vytvoření obecného modelu kvality pro poskytování odborných postupů a služeb
 • Zajištění kompetencí v oblasti správy majetku
Cílová skupina

Soukromé i státní podniky s velkým objemem aktiv

Požadavky

Zavedení požadavků normy ISO 55001 do praxe umožňuje organizaci získat vysoké přínosy z hmotného a nehmotného majetku. Management aktiv zajišťuje dosažení cílů správy aktiv a identifikaci příležitostí a rizik společnosti. Systém řízení podle normy ISO 55001 přispívá k systematickému rozvoji organizace, včetně optimalizace procesů. Interní a externí audity jsou zaměřeny na poskytování podpory.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494