Motivace a benefity

Samotné právní předpisy již dlouhou dobu pro řešení korupce a úplatkářství nestačí. Organizace musí samy navrhnout procesy a jejich fungování tak, aby více než kdy dříve předcházely vzniku korupce a úplatkům. Systémy řízení pomohou proaktivně bojovat proti korupci a úplatkářství a spolu s tím i zvládnout neustále rostoucí množství pravidel a předpisů.

ISO 37001 je mezinárodním standardem pro systém protikorupčního managementu, v němž se kloubí zákonné požadavky kladené na organizace spolu s osvědčenými postupy. Cílem je snížení rizik i nákladů a zajištění transparentnosti a jasnosti.

V rámci systému protikorupčního managementu se doporučuje jeho integrace do obecného systému řízení souladu (compliance management). Při této integraci lze jako vodítko použít ISO 37301.

Kromě toho může být systém protikorupčního managementu (krátce označovaný jako ABMS  - Anti-Bribery Management System) zaveden jako součást jiných systémů řízení (např. kvality, životního prostředí nebo bezpečnosti informací). Hlavní výhodou v tomto případě je, že je využita velká řada synergií ze systémů, které již existují. ISO 37001 je založeno na High-Level-Structure (HLS), tedy stejně jako např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001, díky čemuž lze systém protikorupčního managementu podle ISO 37001 velmi dobře integrovat do již zavedených systémů a čerpat skutečně přidanou hodnotu.

Úspěšný proces certifikace a následně udělený certifikát qualityaustria slouží jako výborný nástroj pro prohloubení důvěry mezi akcionáři. Pomůže organizaci prokázat, že proaktivně bojujete proti korupci a úplatkářství a že implementovala opatření a kontrolní mechanismy pro zamezení jejich vzniku, jejich odhalování a boj proti nim.

Poznámka: ISO 37001 odkazuje pouze na systém protikorupčního managementu, nejedná se tedy o deklaraci obecného dodržování právních předpisů.

Cíle
 • snížení rizika protiprávních činů
 • minimalizace korupce a úplatkářství
 • zvýšení transparentnosti v organizaci
 • umožnění anonymního oznamování v případě podezření na korupci nebo úplatkářství (whistleblowing)
 • zajištění reputace organizace
 • schopnost reagovat v souladu s pravidly a předpisy
Cílová skupina
 • organizace všech velikostí a ze všech oborů podnikání
 • zástupci pro oblast compliance, případně pro oblast systémů řízení (např. integrovaný systém řízení, kvalita, životní prostředí nebo bezpečnost informací)
Související standardy

ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ONR 192050

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494