Řízení rizik, bezpečnost a compliance

ISO 27701 (ve spolupráci s CIS s.r.o.)

Motivace a benefity

Norma ISO 27701:2019 slouží organizacím jako potvrzení, že jsou v souladu s předpisy o ochraně údajů, a představuje rozšíření dobře známé ISO 27001. ISO 27701:2019 doplňuje systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) o řadu základních aspektů ochrany údajů.

Oficiální název normy zní: „ISO/IEC 27701: 2019-08 - Informační technologie - Bezpečnostní postupy - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 management ochrany údajů - Požadavky a směrnice“.

Jak už ukazuje samotný název standardu,  ochrana údajů a bezpečnost informací spolu velmi úzce souvisí. I z tohoto důvodu došlo k začlenění ochrany údajů do rodiny norem ISO 27000. Tyto standardy i společný systém řízení jsou založeny na zásadách důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat a informací. Vzájemné působení všech těchto standardů není žádným překvapením, i proto se doporučuje jejich společná implementace.

ISO 27701 poskytuje kromě ISMS dle ISO 27001 také konkrétní pokyny pro implementaci systému řízení osobních údajů (PIMS - Personal Information Management Systems) a to právě jako nedílnou součást stávajícího ISMS. PIMS dává organizacím větší kontrolu nad osobními údaji, nabízí jim možnost spravování osobních údajů a jejich sdílení s ostatními uživateli, samozřejmě vždy s ohledem na přání a požadavky subjektů údajů.

Díky systému řízení dle ISO 27701 dochází k dalšímu systematickému rozvoji organizace, včetně optimalizace procesů v oblasti ochrany dat, což by mělo být efektivně podpořeno interními i externími audity.

Výhody certifikace jsou tedy jasné:

 • ISO 27701 nabízí kontrolní nástroj a systém pro oblast ochrany údajů, které je třeba řešit, a pro nakládání s osobními údaji, jež si zaslouží ochranu.
 • Certifikace slouží jako doklad o zpracování citlivých údajů v souladu s GDPR i se zákonem o ochraně údajů.
 • Přístup založený na riziku pomůže v rané fázi identifikovat a předcházet hrozbám souvisejícím s odpovědností organizace.
 • Integrovaný přístup PIMS k zabezpečení informací a soukromí nabízí řadu výhod integrovaných systémů řízení jako např.: rychlá implementace, společné řízení rizik a výrazné zvýšení efektivity díky mnoha synergiím.

Jako jeden z prvních mezinárodně akreditovaných poskytovatelů nabízí CIS certifikát pro správu ochrany dat podle ISO 27701 - jakožto doplněk k ISO 27001. Certifikát vytváří důvěru, interně i externě, a je jasným signálem, že daná organizace nakládá s osobními údaji dle evropských i národních předpisů.

Cíle
 • zvýšení právní jistoty a transparentnosti
 • zajištění spolehlivých mechanismů ochrany údajů
 • zvýšení kompetence v oblasti ochrany údajů
 • minimalizace rizika narušení dat a jejich následků
 • budování důvěry mezi stávajícími a potenciálními zákazníky
Cílová skupina

Tento mezinárodní standard je vhodný pro organizace všech velikostí i zaměření, které požadují komplexní ochranu dat a informací - bez ohledu na odvětví a typ společnosti.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšnou certifikaci podle ISO 27701 je platný certifikát ISO 27001. Vzhledem k tomu, že obsahově jsou si oba dva standardy velmi blízké, je možné rozšíření ochrany dat postavit na stávajícím systému a struktuře. V mnoha případech to pro dotčené společnosti znamená jen malé množství práce navíc. Zejména u organizací, které již pracují v souladu s GDPR, lze předpokládat, že velká část požadavků a opatření již byla implementována, protože ISO 27701 je do značné míry spojena právě s nařízeními GDPR.

Související standardy
 • ISO/IEC 27001, respektive ISO/IEC 27002
 • ISO/IEC 27018
 • ISO/IEC 29100 a ISO/IEC 29151
 • GDPR
CIS se představuje

Jako akreditovaný certifikační partner se CIS specializuje na bezpečnost informací, ochranu dat, IT služby, cloud computing, datová centra a správu kontinuity podnikání. Certifikáty CIS jsou celosvětově respektovány. Díky tomu často slouží jako významný benefit při získávání veřejných i soukromých zakázek a jako odrazový můstek při zahajování mezinárodní spolupráce či procesu mezinárodního uznávání. Důvodem je akreditace CIS udělená rakouským Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) a mezinárodní akreditace od APMG.

Vedle toho přináší proces certifikace skutečně přidanou hodnotu pro organizaci. V průběhu celého certifikačního projektu přinášejí naši auditoři jejich odborné znalosti a zkušenosti, z nichž může organizace dále čerpat. Nejvýznamnějšími nástroji jsou v tomto ohledu Stage Review a Stage One Audit, který funguje jako „generálka“ pro samotný certifikační audit. Díky tomu jsou organizace optimálně připraveny úspěšně dokončit proces certifikace hned napoprvé.

Domovská stránka CIS

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494