Motivace a benefity

Systém managementu kontinuity podnikání pomáhá díky systematickému přístupu zamezit ničivým nehodám, tj. narušení schopnosti organizace dodávat služby či produkty. V případě tohoto nejhoršího scénáře, tedy neschopnosti organizace dodávat, je to právě BCM, který zmírňuje negativní dopady a umožní organizaci obnovit schopnost pro pokračování dodávek produktů i služeb podle ujednaných podmínek. Organizace s certifikovaným systémem managementu kontinuity podnikání dokáží, v porovnání s organizacemi bez zavedeného BCM, rychleji obnovit narušené procesy.

Současná vysoce propojená a globalizovaná ekonomika si žádá od dodavatelských řetězců větší odpovědnost bez ohledu na případné incidenty. Pouhá jedna nehoda v celém řetězci může totiž představovat hrozbu pro celou skupinu propojených organizací. BCM systematicky identifikuje, analyzuje a zajišťuje kritické podnikatelské procesy. Na základě analýzy a prioritizace procesů dochází následně k jejich úpravě, aby dokázaly co nejlépe a s dostatečným předstihem zabránit vzniku nečekaných nehod.

ISO 22301 se zaměřuje na systematický rozvoj organizací s ohledem na omezení ničivých událostí. Pokud není úplné zamezení incidentů možné, tak na co nejrychlejší obnovení schopnosti organizace dodávat produkty či služby. ISO 22301 je velmi dobře kombinovatelné s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001, jež jsou všechny založené na High Level Structure dle Annex SL.

Cíle

Systém řízení Business Continuity je zaměřen na to, aby organizace:

 • chránila sama sebe před ničivými nehodami
 • snížila pravděpodobnost výskytu incidentů
 • učinila přípravu na možný vznik nehod
 • dokázala na incidenty systematicky reagovat
 • rychle obnovila svoje činnosti v případě nečekaných událostí a nehod
Cílová skupina
 • všechny společnosti a organizace
 • osoby odpovědné za výrobu a/nebo poskytování služeb
 • manažeři kvality
 • risk manažeři
 • osoby odpovědné za nákup a zásobování
Požadavky

Základ standardu ISO 22301 tvoří BIA (Business Impact Analysis) spolu s propracováním a realizací plánů kontinuity podnikání (nehoda, narušení, mimořádná událost, krize).

BIA může být chápána jako hodnocení činnosti spolu s tím, jaké dopady by na činnosti organizace měla případná nehoda. Základem je široká znalost souvislostí a propojení jednotlivých procesů a přístup založený na hodnocení rizik pro danou organizaci.

Certifikace

Akreditovaná certifikace podle ISO 22301.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001, ISO 31000

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494