Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Workshop Compliance management

Přehled

Prostředí, v němž organizace fungují, ovlivňuje každodenní podnikání, obchodní příležitosti a nakonec i přístup k zákazníkům. S těmito otázkami úzce souvisí téma „compliance“. Více než kdy jindy je pro dlouhodobý úspěch společnosti důležité dodržování zákonů, vyhlášek, regulativů a standardů.

Dosažení požadovaného firemního úspěchu prostřednictvím právní jistoty z dlouhodobého hlediska není tak snadné, protože předpisů dopadajících na fungování organizace je skutečně obrovské množství. Ke zvládnutí tohoto nelehkého úkolu pomáhají právní registry, systémy řízení i odborníci. Nejvýznamnějším předpokladem pro zajištění souladu je znalost nejdůležitějších předpisů a norem. Cílem semináře je předat účastníkům požadované znalosti praktickým a užitečným způsobem.

Požadavky

Žádné vstupní požadavky.

Cílová skupina

Jednatelé, compliance manažeři, manažeři systémů kvality, manažeři systémů životního prostředí, interní auditoři, personalisté, zástupci ochrany osobních údajů, zástupci požární ochrany, zástupci BOZP atd.

Termíny

27. 1. 2022 15:00 ZDARMA

  • 60 minut workshop a následně prostor pro otázky a odpovědi
  • úvodní krátký workshop zdarma pro registrované
  • více informací zde nás kontaktujte
  • registrace zde

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494