Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systém řízení rizik a bezpečnosti

Řízení rizik a management bezpečnosti jsou založené na systematickém přístupu předvídání nehod. Dobře cílená a systematická prevence je prokazatelně tou nejlepší ochranou organizace před vznikem škod a ztrátami zisku. Rizika, s nimiž musí organizace pracovat, ovlivňují ve velkých ekonomických oblastech sociální rozdíly i globalizace kriminality. Často je opomíjena ochrana společnosti a celého zapojeného dodavatelského řetězce, i když by tato témata měla spíše zaujímat ústřední postavení.

Řízení rizik a systém managementu bezpečnosti (Business Continuity Management – BCM) jsou založené právě na osvědčeném preventivním přístupu. Struktura norem umožňuje také snadnou integraci s běžně implementovanými systémy řízení jako je ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 atd.

Řada kurzů

Řada kurzů řízení rizik a management bezpečnosti je založená na integrovaném přístupu k řízení a předává znalosti a dovednosti v oblasti metodologie i samotné implementace.

V centru zájmu těchto kurzů stojí systém řízení týkající se provozu ve spojení s mezinárodními standardy a právní úpravou. Dále je prostor věnován osvědčeným nástrojům zaměřeným na praktické využití, které značně přispívají k dodržování a dokládání péče řádného hospodáře.

Kurzy si kladou za cíl předat účastníkům znalosti z oblasti provozních metod a nástrojů, které mohou být snadno zahrnuty do činností organizace hned po skončení kurzu. Především se jedná o metody vyhodnocování a kontroly rizik. Kurzy jsou vhodné pro všechny zaměstnance na všech úrovních.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494