Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Risk and Security Management

Řízení rizik a management bezpečnosti v sobě nesou systematický přístup pro předvídání nehod. Dobře cílená a systematická prevence je tou nejlepší ochranou organizace pro odvracení škod a získání šancí vyššího zisku. Sociální rozdíly ve velkých ekonomických oblastech ovlivňují rizika pro organizace stejně jako globalizace kriminality. Ochrana společnosti a celého zapojeného dodavatelského řetězce je často opomíjena, ale v centru zájmu každého vedení společnosti by mělo stát nalézání a řešení těchto hrozeb.

Dobře nastavená a systematická prevence je tou nejlepší ochranou organizace. Řízení rizik a systém managementu bezpečnosti (Business Continuity Management – BCM) jsou systémy řízení, které se zaměřují na preventivní nastavení. Integrované přístupy k systémům řízení sledují běžné systémy managementu podle ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 atd. a tvoří základ vzdělávání, které je zaměřené na provozní metody a nástroje pro poskytování znalostí.

Řada kurzů

Řada kurzů řízení rizik a management bezpečnosti je založená na integrovaném přístupu k řízení a předává znalosti a dovednosti v oblasti metodologie a implementace.

Řada těchto kurzů je tak strukturovaná, že v centru zájmu stojí systém řízení týkající se provozu ve spojení s mezinárodními standardy a právní úpravou. Dále je prostor věnován osvědčeným nástrojům zaměřeným na praktické využití, které značně přispívají k dodržování a dokládání péče řádného hospodáře.

Kurz si klade za cíl poskytnout znalost provozních metod a nástrojů, které mohou být snadno zahrnuty do činností organizace hned po skončení kurzu. Především se jedná o metody vyhodnocování a kontroly rizik. Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance na všech úrovních.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityastria bonus program zahrnuje certifikace systémů, produktů i osob a stejně tak vzdělávání. Plus jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 19600 odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, bezpečnost, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494