Kvalita

Kompletní kurz Reprezentant managementu kvality (QBGS)

O kurzu

Tento kurz zprostředkovává pracovníkům v oblasti managementu kvality potřebné znalosti a dovednosti rychle a kompaktně.

Kurz se skládá ze tří hlavních tematických okruhů systému řízení kvality (QM):

  • integrovaný systém řízení - požadavky (IMS)
  • systémy řízení kvality (QMS)
  • integrovaný systém řízení - metody a nástroje (IMSA)

Ve dvou částech probíhá kurz společně se sérií kurzů "Manažer systému řízení kvality (QMGS)",  nezahrnuje však závěrečnou zkoušku Reprezentanta managementu kvality.

Profesní profil

Reprezentanti managementu kvality disponují znalostmi a dovednostmi potřebnými pro implementaci a další rozvoj systému řízení kvality dle požadavků norem řady ISO 9000, samozřejmě s potřebným přesahem do dalších specifických oblastí, norem i zákonných požadavků. Jsou schopni řídit projekty i analyzovat a zlepšovat organizační procesy. Reprezentanti managementu kvality znají základní metody řízení kvality a umí je aplikovat v týmu. Jsou to nejen kompetentní a motivovaní profesionálové, ale také kontaktní osoby pro interní a externí zainteresované strany v otázkách managementu kvality, při čemž umí velmi dobře využívat své komunikační dovednosti.

Struktura kurzu

  • Kurz Reprezentant systému kvality (8 dnů)
    • Reprezentant systému kvality 1
    • Reprezentant systému kvality 2
  • Příprava na zkoušku Reprezentant systému kvality (1 den)
  • Zkouška Reprezentant systému kvality (1 den)

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Ing. Dagmar Šenová

produktová specialistka pro oblast kvality a informační bezpečnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

+420 733 180 494