Kvalita

Quality Austria mezinárodní pečeť kvality

Přehled

O získání mezinárodní značky kvality mohou usilovat organizace vyrábějící a obchodující s produkty jakéhokoli původu a společnosti s výrobními závody v zahraničí.

Všeobecné obchodní podmínky ÖQA - rakouské pracovní skupiny pro podporu kvality a předpisy kvality platí také pro všechny výrobky vyráběné v zahraničí, které se chtějí pyšnit mezinárodní značkou kvality.

Předpoklady

Podáním žádosti o udělení pečeti kvality se všichni její uživatelé zavazují dodržovat příslušná pravidla kvality a podmínky používání podle Všeobecných obchodních podmínek ÖQA.

Oprávnění k užívání mezinárodní pečeti kvality je vázáno na splnění kvalitativních kritérií důležitých vlastností produktu.

Pro různé druhy výrobků byly vypracovány zvláštní kritéria, která slouží jako základ při hodnocení kvality a energetického managementu akreditovanými zkušebními ústavy.

Kritéria kontroly kvality

Zkouška a hodnocení jsou prováděny podle následujících ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ÖQA:

 • pokyny a předpisy kvality
 • normy
 • prohlášení o zboží
 • právní předpisy
 • dohody o kvalitě
 • bezpečná technologická pravidla

Pečeť kvality se vždy uděluje na pevně stanovenou dobu. Dodržování pokynů pro kvalitu je průběžně sledováno akreditovanými nebo státem autorizovanými centry.

Proces získání

Uchazeč o mezinárodní pečeť kvality musí dle znění Všeobecných obchodních podmínek ÖQA prokázat, že má pro výrobní společnost v dané zemi platné živnostenské oprávnění ověřené diplomatickým zastoupením.

Postup získání probíhá v 5 krocích

1. Vstupní informace

Zájemce informuje ÖQA o typu a rozsahu výrobku, pro který žádá o udělení mezinárodní značky kvality. ÖQA zašle zájemci příslušné informace a dokumenty.

2. Podání žádosti

Zájemce podá u ÖQA svoji žádost, čímž vzniká povinnost umožnit zkušebním orgánům provést zkoušku v plném rozsahu a bezplatně dát k dispozici potřebné kusy pro realizaci testů.  Součástí žádosti musí být doklad, že výrobní společnost disponuje v dané zemi platným živnostenským oprávněním vč. potvrzení ze strany diplomatického zastoupení.

3. Zkouška / hodnocení

Žadatel pověří vybrané zkušební středisko provedením zkoušky. Za oprávněná zkušební místa jsou považovány např. akreditované zkušební ústavy, autorizovaní stavební inženýři, soudní znalci apod. Patří sem také testovací centra akreditovaná v zahraničí podle mezinárodních standardů řady ISO 17000.

Po provedení testu zkušební centrum písemně upozorní ÖQA, že test byl dokončen a zašle ÖQA protokol o provedené zkoušce.

4. udělení pečeti kvality

ÖQA písemně uvědomí společnost o získání pečeti kvality. Dále je organizaci zaslán certifikát s jedinečným číslem jakožto identifikátorem společnosti.

5. opakovaná zkouška

Před uplynutím platnosti pečetě kvality obdrží organizace tuto informaci od ÖQA. Pokud chce výrobní organizace nadále užívat pečeť kvality, je nutné požádat zkušební ústav o provedení testu.

Ukončení / výpověď

Ukončení užívání je možné provést oznámením vždy ke konci roku, tj. k 31. prosinci, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Konec práva na užívání však neznamená automaticky ukončení, to je nutné provést samostatně, aby skončila i povinnost hradit uživatelské poplatky.

Náklady

Náklady související s užíváním pečeti kvality se skládají z:

 • nákladů na provedení testu / zkoušky
 • uživatelských poplatků

Žadatel nese veškeré náklady spojené s provedením zkoušky. Náklady na testování jsou účtovány přímo testovacím centrem..

 

Užívání a platnost

Právo používat mezinárodní pečeť kvality uděluje ÖQA vždy na dobu určitou, maximálně však na tři roky. Trvání určuje testovací centrum a o prodloužení je vždy třeba požádat.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  Team

  Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

  regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

  Team

  Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

  regionální manažer CZ & SK

  Network partner

  Ing. Dagmar Šenová

  produktová specialistka pro oblast kvality a informační bezpečnosti odeslat e-mail

  Network partner

  Dr. Anni Koubek

  prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494