Kvalita

Kompletní kurz Manažer systému řízení kvality (QMGS)

O kurzu

V tomto kurzu si účastníci rychle osvojí veškeré dovednosti potřebné pro manažery kvality.

Kompletní kurz obsahuje celkem šest tematických okruhů:

 • integrovaný systém řízení – požadavky (IMS),
 • systémy řízení kvality (QMS),
 • integrovaný systém řízení – metody a nástroje (IMSA),
 • statistické metody pro rozhodování (QME),
 • integrovaný systém řízení – firemní rozvoj (IMSU) a
 • systémy managementu kvality – projektový management (QMSPR).

Kurz se skládá z celkem tří hlavních částí/setkání, která však nezahrnují zkoušku Manažer systému řízení kvality.

Profesní profil

Manažeři systémů kvality mají, na rozdíl od Reprezentantů systému řízení kvality, také znalosti a dovednosti nezbytné pro vývoj systému managementu kvality pro podporu udržitelného obchodního úspěchu organizace, přičemž dokáží zohlednit požadavky všech zúčastněných stran, trhu a kontextu organizace. Ovládají pokročilé manažerské přístupy, umí je uplatňovat v praxi a podporují rozhodování v této oblasti. Díky pochopení modelů a systémů jsou manažeři systémů řízení kvality schopni integrovat požadavky různých standardů do systému řízení organizace. Rovněž mohou plnit úkoly manažera programu auditu. Použitím vhodných metod, vč. statistiky,  dokáží manažeři managementu kvality analyzovat, hodnotit a prezentovat údaje relevantní pro kvalitu a poskytovat výsledky potřebné pro rozhodování. Identifikují zájmy zákazníků a zastupují je ve společnosti. V neposlední řadě poskytují manažeři systému řízení kvality informace o tématech souvisejících s kvalitou, dávají rady, školí zaměstnance na všech úrovních a podporují zavádění systému řízení kvality.

Struktura kurzu

 • Kurz Manager systému kvality (15 dnů)
  • Manager systému kvality 1
  • Manager systému kvality 2
  • Manager systému kvality 3
 • Příprava na zkoušku Manager systému kvality (1 den)
 • Zkouška Manager systému kvality (1 den)

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Ing. Dagmar Šenová

produktová specialistka pro oblast kvality a informační bezpečnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

+420 733 180 494