Kvalita

Kompletní kurz Management kvality (QM)

Tři témata - jeden kurz

Normy, pravidla a předpisy dnes nabízejí řadu modelů v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti, řízení rizik a mnoha dalších. Na základech vybudovaných podle ISO 9001 organizace často dále zavedly systémy environmentálního managementu podle ISO 14001 a/nebo EMAS, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví podle ISO 45001, SCC, SCP či jsou aktuálně v procesu jejich implementace. Kromě toho vzniklo velké množství průmyslových standardů, jejichž požadavky nebo doporučení jsou zaměřeny na vybrané cílové skupiny podle oborů.

Organizace se proto stále více spoléhají na integrovanou implementaci systémů řízení. Integrace totiž nabízí mnoho výhod: jasné, koordinované odpovědnosti a přiřazení úkolů, lepší přehled o celém systému organizace a v konečném důsledku pak i optimalizaci nákladů.

Otázkou tedy není, zda je integrace tím správným krokem, zde se všichni shodnou. Otázkou zůstává jak nastavit optimální integrovanou strukturu tak, aby se systémy nebo jejich prvky na různých úrovních vzájemně propojovaly a zajistily neustálé zlepšování podnikové kvality.

Držitelé všech tří certifikátů systému řízení (kvalita, životní prostředí, bezpečnost) získají na základě žádosti certifikát Manažer integrovaného systému řízení (IMS).

Profesní profil

Profesní profil - Reprezentant systému řízení kvality

Reprezentanti managementu kvality disponují znalostmi a dovednostmi potřebnými pro implementaci a další vývoj systému řízení kvality dle požadavků norem řady ISO 9000 s přesahem do dalších norem a zákonných požadavků. Dále jsou schopni řídit projekty, analyzovat a zlepšovat organizační procesy. Znají základní metody řízení kvality a umí je aplikovat v týmu. Jsou to kompetentní a motivovaní profesionálové s dobrými komunikačními dovednostmi, které využívají při práci s interními i externími stranami.

Profesní profil - Manažer systému řízení kvality

Manažeři systémů kvality mají na rozdíl od reprezentantů managementu kvality také znalosti a kvalifikaci nezbytnou pro vývoj systému řízení kvality, aby napomáhal trvale udržitelnému obchodnímu úspěchu organizace s přihlédnutím k požadavkům zainteresovaných stran, požadavkům trhu a kontextu organizace. Vědí o pokročilých manažerských přístupech a uplatňují je ve své organizaci. Díky pochopení modelů a systémů jsou manažeři systémů kvality schopni integrovat požadavky různých standardů do systému řízení organizace. Mohou také plnit úkoly manažera programu auditu. Použitím vhodných metod, vč. aplikace statistik, jsou manažeři systémů kvality schopni analyzovat, hodnotit a prezentovat údaje relevantní pro kvalitu a poskytovat tyto výsledky pro další rozhodování. Manažeři kvality identifikují zájmy zákazníků a zastupují je v organizaci, poskytují informace o tématech souvisejících s kvalitou, dávají rady, školí v této oblasti zaměstnance na všech úrovních a podporují zavádění systému řízení kvality.

Struktura kurzu

Pro další informace, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Ing. Dagmar Šenová

produktová specialistka pro oblast kvality a informační bezpečnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

+420 733 180 494