Kvalita

ISO 9001

Motivace a benefity

Existuje mnoho důvodů pro zavedení managementu kvality podle ISO 9001:

 • prokazatelná kontrola managementu kvality podle mezinárodního standardu a nastavení procesů v organizaci
 • skutečná příležitost pro zvýšení orientace na zákazníka a jeho spokojenost
 • snížení množství stížností, úspora nákladů, zvýšení efektivity a právní jistoty
 • trvalé zaměření na procesy a jejich zlepšování, snížení množství procesů a skrytých nákladů
 • podpora firemního rozvoje, interní komunikace, motivace a odpovědnosti zaměstnanců
 • úspěšná certifikace vede v mnoha oborech k možnosti zalistování do seznamu dodavatelů a zlepšení image organizace
 • dobrý základ pro organizace, které čelí dalším požadavkům daného oboru nebo jiným požadavkům (životní prostředí nebo BOZP)
 • zvýšení hodnoty organizace
 • dobrý základ pro organizace usilující o Business Excellence
Cíle

Systémy řízení kvality slouží ke zlepšení výkonnosti organizace, provádění změn udržitelným způsobem zaměřeným na budoucnost a vývoj efektivních procesů.

Cílová skupina

Požadavky ISO 9001 jsou nastaveny obecně, proto je ISO 9001 vhodná pro organizace všech oborů a velikostí - od malých podniků až po globální korporace.

Klíčový obsah

Systém managementu kvality dle ISO 9001 zajišťuje, že je organizace schopna plnit nejen požadavky zákazníků, ale i právní požadavky kladené na její produkty a služby. To také přináší jistotu, že organizace neustále pracuje na zlepšování spokojenosti svých zákazníků. Aby toto bylo zajištěno, je ve standardu zakotven procesně orientovaný přístup. To v sobě zahrnuje důslednou orientaci na procesy, jejich další rozvoj za užití PDCA cyklu (plan-do-check-act), jakož i průběžné hodnocení rizik a příležitostí.

Procesně orientovaný přístup přináší výhody pro organizace:

 • porozumění požadavkům, rizikům a interakcím
 • optimalizace procesů s ohledem na přidanou hodnotu
 • dosahování efektivního výkonu a výsledků procesu
 • neustálé zlepšování procesů v souladu se strategickými cíli organizace

Kontext organizace

Kontext organizace je zásadní pro základní návrh systému managementu kvality (QMS). Jaké klíčové faktory ovlivňují organizaci, jaké jsou její limity a jak může efektivně dosahovat strategických cílů? Zavedení úspěšného systému řízení kvality vyžaduje zdroje, dovednosti zaměstnanců a v neposlední řadě také správnou dokumentaci.

Vedení

Vedení má povinnost vytvořit rámcové podmínky pro implementaci systému řízení kvality a působit jako vzor.

Plánování

Při plánování je třeba stanovit cíle, zohlednit rizika i příležitosti.

Provoz

Procesní orientace je základním stavebním kamenem systému řízení kvality, od očekávání zákazníků až po vývoj a dodávku.

Hodnocení výkonu

Při hodnocení výkonu je nutná orientace na výsledky.

Zlepšování

V dynamickém a složitém obchodním prostředí je zásadní systematický přístup vedoucí k trvalému zlepšování.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494