Kvalita

Systém řízení kvality – ISO 9001

ISO 9001 umožňuje organizacím po celém světě poskytovat služby a produkty splňující požadavky kvality na mezinárodní úrovni a to bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Zavedený management jakosti slouží také ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zlepšení interních procesů. Po celém světě zavedlo tento mezinárodní standard již více než milion organizací.

Zákaznické benefity

Existuje mnoho důvodů a argumentů ve prospěch zavedení managementu kvality dle normy ISO 9001:

  • prokazatelná kontrola managementu kvality podle mezinárodního standardu a zajištění procesů v organizaci
  • skutečná příležitosti pro zvýšení orientace na zákazníka a jeho spokojenosti
  • snížení množství stížností, úspora nákladů a zvýšení efektivity i právní jistoty
  • trvalé zaměření na procesy a jejich zlepšování, snížení množství procesů a skrytých nákladů
  • podpora firemního rozvoje, interní komunikace, motivace a odpovědnosti zaměstnanců
  • úspěšná certifikace vede v mnoha oborech k možnosti zalistování do seznamu dodavatelů a zlepšení image organizace
  • dobrý základ pro organizace, které čelí dalším požadavkům daného oboru nebo jiným požadavkům (životní prostředí,  bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.)
  • zvýšení hodnoty organizace
  • dobrý základ pro organizace usilující o Business Excellence

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Ing. Dagmar Šenová

produktová specialistka pro oblast kvality a informační bezpečnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

+420 733 180 494