Kvalita podnikání (EFQM)

Podnikatelská kvalita (EFQM)

Podnikatelská kvalita či také firemní kvalita organizace ukazuje, na jaké úrovni splňuje příslušná organizace na ní kladené požadavky. Pochopení podnikové kvality vychází z celoevropského uznávaného přístupu excelence EFQM (Evropská nadace pro řízení kvality). Tento přístup je založen na evropských zásadách a hodnotách (základní práva, lidská práva, rovné zacházení, sociální charta) a na 17 cílech udržitelného rozvoje (cíle udržitelného rozvoje OSN).

Pokud má organizace vysokou firemní kvalitu, znamená to, že je v souladu s na ní kladenými požadavky a je tedy schopna dlouhodobě dosahovat vynikajících výkonů a výsledků.

Každá společnost má přirozenou kvalitu společnosti - avšak její úroveň je všude jiná. Tuto hladinu lze měřit, hodnotit a samozřejmě i vylepšovat. QualityAustria navrhuje a měří kvalitu společnosti pomocí modelu EFQM.

EFQM Model

Model EFQM je nezávaznou rámcovou strukturou založenou na sedmi kritériích pro hodnocení podnikové kvality organizací. Hodnocení provádějí nezávislí hodnotitelé pomocí logiky RADAR.

© EFQM

Model EFQM nabízí příležitost vidět organizaci jako celek a stanovuje rámec, který pomáhá společnostem zahrnout všechny jejich obchodní jednotky. Lze na něj pohlížet jako na kousky skládačky, které jsou oddělené, ale souvisejí spolu a vytvářejí dohromady větší celek.

Struktura modelu EFQM je založena na logice kladení tří otázek:

  • Proč tato organizace existuje? Jaký účel plní? Proč tato konkrétní strategie? (Směr)
  • Jak hodlá dosáhnout svého účelu a své strategie? (Provedení)
  • Co z toho doposud vlastně dosáhla? Co hodlá dosáhnout zítra (Výsledky)

Ústředním tématem modelu EFQM je spojení mezi účelem, vizí a strategií organizace a tím, jak je používá k tomu, aby mohla vytvářet udržitelnou hodnotu pro nejvýznamnější zúčastněné strany a dosahovat vynikajících výsledků.

Informace

Pro bližší informace a nezávaznou nabídku nás kontaktujte.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

+420 733 180 494