Integrované systémy řízení

Refreshing Integrované systémy řízení

Přehled

Integrace systémů řízení představuje výzvy ve dvou ohledech: na jedné straně optimální propojení systémů navzájem pro maximální využití synergií, a na straně druhé začlenění systémů i jejich požadavků do podnikových procesů způsobem podporujícím plné rozvinutí a maximální efektivitu.

Obnovovací seminář (refreshing) bere v potaz oba dva aspekty.

Témata jsou zpracována ve formě úkolů přímo z praxe a doplněna o zkušenosti a osvědčené postupy účastníků i zkušenosti a znalosti lektorů. Součástí kurzu jsou i změny v oblasti práva i standardů včetně hodnocení jejich dopadů na konkrétní praxi.

Vstupní požadavky

Reprezentanti, popř. auditoři systému řízení

Cílová skupina

Manažeři integrovaného systému řízení (kvalita, životní prostředí a/nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci), manažeři řízení rizik, příp. osoby zabývající se integrovaným systémem řízení.

Obsah
  • vývoj v oblasti norem a dalších předpisů (např. řízení rizik, společenská odpovědnost, energetický management atd.) a možnosti implementace ve společnosti
  • zkušenosti z procesu auditu, diskuse o zájmech účastníků
  • právní a normativní změny týkající se integrovaných systémů řízení (zaměření na kvalitu, životní prostředí, ochranu zaměstnanců, rizika)
  • nástroje pro další rozvoj integrovaného systému řízení (skupinová práce a prezentace k vybraným tématům)

Struktura kurzu

  • vývoj v oblasti norem a dalších předpisů (např. řízení rizik, společenská odpovědnost, energetický management atd.) a možnosti implementace ve společnosti
  • zkušenosti z procesu auditu, diskuse o zájmech účastníků
  • právní a normativní změny týkající se integrovaných systémů řízení (zaměření na kvalitu, životní prostředí, ochranu zaměstnanců, rizika)
  • nástroje pro další rozvoj integrovaného systému řízení (skupinová práce a prezentace k vybraným tématům)

Pro termíny a další informace nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494