Integrované systémy řízení

Kompletní kurz Auditor (QMA)

Auditor

Kurz obsahuje nejdůležitější pravidla a předpisy, způsob přípravy a provádění i vytváření zprávy z auditu. Dále se kurz věnuje komunikačním technikám pro efektivní vedení diskuze a prezentaci výsledků auditu. Do kurzu auditora se mohou přihlásit všichni držitelé osobních certifikátů dokládajících základní znalosti systému řízení, bez ohledu na obor zaměření.

Profesní profil

Na základě základních znalostí systémového managementu v daném oboru jsou auditoři schopni iniciovat, plánovat a provádět audity specifické pro danou oblast dle standardu ISO 19011, a to buď jako samostatný auditor nebo v týmu (interní audity,  audity dodavatelů, audity systémů, procesů včetně spolupráce s experty pro danou oblast.). Pojem „specifický pro danou oblast“ se vztahuje na určitá témata, jako je kvalita, životní prostředí nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vždy v závislosti na požadovaném certifikátu.

Struktura kurzu

  • Kurz Auditor (4 dny)
  • Příprava na zkoušku auditor, resp. lead auditor (nepovinné) (1 den)
  • Zkouška Auditor (1 den)

Pro termíny a další informace nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494