Integrované systémy řízení

Integrované audity

Přehled

Pro ještě lepší zajištění a udržení trendů v rámci integrovaného systému řízení podporuje Quality Austria nejen víceoborový rozvoj kompetencí auditorů, ale také tomu uzpůsobuje proces a koncept auditů. Většina auditorů Quality Austria má kvalifikace pro vícero standardů nebo modelů, ať už  jako hodnotitelé nebo auditoři, proto dokáží kompetentně zajistit integrovaný systém řízení při každém auditu.

Normy, standardy, legislativa, vyhlášky a další předpisy nabízejí obrovské možnosti a nespočet různých modelů pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení rizik a dalších. Například na základě rámce ISO 9001 rozvinuly organizace dále systém životního prostředí dle ISO 14001 a/nebo EMAS, BOZP podle ISO 45001 (dříve BS OHSAS 18001), SCC, SCP či jsou právě v procesu jejich implementace. Kromě toho došlo k vytvoření specifických standardů pro jednotlivá odvětví reflektující jejich zvláštní požadavky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494